Zakres spraw

Nasza Kancelaria działa w kilku dziedzinach

Prawo rodzinne
Wydziedziczenie dzieci

Wydziedziczenie polega na pozbawieniu prawa do zachowku bliskich spadkodawcy, którzy ustawowo mają do niego prawo. Wydziedziczenia dzieci dokonać można...

Czytaj więcej
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku jest postępowaniem, którego zadaniem jest wykazanie, kto nabył prawa do spadku po danym spadkodawcy. Sąd określa...

Czytaj więcej
Unieważnienie małżeństwa

Regulacje zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jasno określają, kiedy istnieje możliwość unieważnienia małżeństwa. Tylko jeśli mają miejsce wskazane...

Czytaj więcej
Ustalenie ojcostwa

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują kwestie ojcostwa w znaczeniu prawnym. Nie zawsze takie rozumienie ojcostwa pokrywa się z...

Czytaj więcej
Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Rozwód niesie daleko idące konsekwencje dla wielu osób - dla samych małżonków, ale również dla ich dzieci, o ile...

Czytaj więcej
Stwierdzenie nabycia spadku

Kwestie związane ze spadkami są dziedziną prawa cywilnego. Dotyczą przede wszystkim skutków, jakie wynikają ze śmierci osoby fizycznej oraz...

Czytaj więcej
Podział majątku wspólnego małżonków

Zgodnie z prawem ustawowa wspólność majątkowa powstaje w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Małżonkowie mogą ten ustawowy ustrój ograniczać lub...

Czytaj więcej
Dochodzenie roszczeń osób wydziedziczonych

Po śmierci kogoś z rodziny pojawia się konieczność rozdzielenia majątku, jaki dana osoba po osobie pozostawiła. Najczęściej składniki dzieli...

Czytaj więcej
Prawnik od zasiedzenia

Jedną z form nabycia prawa własności związaną z upływem czasu jest zasiedzenie. Zwykle dochodzi do niego poprzez długotrwałe użytkowanie...

Czytaj więcej

PRAWO RODZINNE – są to sprawy dotyczące rozwodów, alimentów, ustanowienia władzy rodzicielskiej i zasad, na jakich będą odbywać się kontakty rodziców z dziećmi. Sprawy tego typu wiążą się najczęściej z silnymi emocjami i trudno jest się temu dziwić. Wyrok sądowy ma tutaj decydujące znaczenie dla przyszłości dziecka. Określa to, jak będzie wyglądało jego życie w najbliższych latach. Zdając sobie z tego sprawę zawsze staramy się postępować w taki sposób, aby dziecko miało zapewniony możliwie największy komfort psychiczny. Duże emocje towarzyszą też często rozwodom. Również w takich przypadkach robimy wszystko, aby zminimalizować naszej Klientce lub Klientowi stres związany z dopełnieniem formalności dotyczących ich rozstania.

PRAWO SPADKOWE – Spadkiem nazywamy wszystkie te prawa i obowiązki, które w chwili śmierci spadkodawcy przechodzą w procesie dziedziczenia na osoby będące spadkobiercami, czyli inaczej mówiąc następcami prawnymi. Warto jest pomyśleć o sporządzeniu testamentu, aby w chwili naszego odejścia kwestia spraw majątkowych mogła zostać szybko i sprawnie rozwiązana. Jest to dosyć skomplikowana gałąź prawa, dlatego też warto zasięgnąć profesjonalnej porady przed przystąpieniem do spisania testamentu. Nasi prawnicy udzielą każdej zgłaszającej się do nas osobie szczegółowych informacji dotyczących obowiązujących w Polsce przepisów prawa normujących kwestie spadkowe.

Sprawy spadkowe:

  • Dziedziczenie ustawowe – Ma ono miejsce wtedy, gdy po zmarłym nie pozostał ważny testament. W takiej sytuacji w celu ustalenia tego, kto będzie spadkobiercą, należy zastosować przepisy ustawy znajdujące się w kodeksie cywilnym. O dziedziczeniu testamentowym mówimy natomiast, kiedy zmarły pozostawił po sobie prawidłowo sporządzony testament. Na jego mocy spadkobiercą może zostać zarówno członek rodziny zmarłego, jak i osoba spoza niej.
  • Pomoc prawna spadkobiercy. Kim jest spadkobierca? Nazywamy tak osobę, do której trafia spadek po zmarłym. Musi tutaj zostać spełnionych kilka wymogów formalnych. Najważniejszy z nich jest taki, aby spadkobierca żył w chwili, gdy możliwe jest rozpoczęcie czynności związane z przekazaniem spadku. Może go otrzymać dziecko, które zostało poczęte przez zmarłego, jeśli urodzi się żywe. Istnieje również taka możliwość, aby spadek trafił do fundacji, która jeszcze nie istnieje, ale której założenie postulował zmarły w swoim testamencie. Czasem ustalenie tego, komu należny jest spadek, a komu on nie przysługuje, stanowi poważny problem. Warto wtedy zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej, w której zatrudniony jest prawnik specjalizujący się w prawie spadkowym. Trzeba mieć wówczas świadomość, że na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy będzie trzeba poczekać, może nawet przez długi czas.
  • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Uprawniona jest do tego każda osoba, która uważa, że leży to w jej interesie. Nie chodzi tutaj tylko o aspekt finansowy. Można przecież kierować się w takiej sytuacji interesem moralnym. Zasadność każdego z tych wniosków zostanie zbadana w trakcie postępowania przed sądem. Jaki jest termin złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku? Przepisy obowiązującego prawa stanowią, że stwierdzenie nabycia spadku następuje, gdy minie przynajmniej 6 miesięcy od chwili śmierci spadkodawcy.
  • Przyjęcie spadku – procedura. Spadkobierca otrzymuje listownie zawiadomienie o tym, że został on uwzględniony w testamencie zmarłego. Od tej chwili ma on 6 miesięcy na podjęcie decyzji o swoich dalszych krokach. Wcale nie musi on przyjąć spadku, może go odrzucić. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – Należy pamiętać o tym, że w przypadku przyjęcia spadku w taki właśnie sposób zabezpieczasz się przed ryzykiem konieczności wzięcia na siebie wszystkich zobowiązań finansowych z nim związanych. Twoja odpowiedzialność w tym zakresie zostaje wtedy mocno ograniczona. Jeżeli spadek obciążony jest bardzo dużym długiem, najlepszym wyjściem jest jego odrzucenie. W ten sposób zapewniasz sobie ochronę przed jakąkolwiek odpowiedzialnością za długi zmarłej osoby. Także i w tym przypadku zalecany jest kontakt z prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym.
  • Niezbędne dokumenty konieczne do stwierdzenia nabycia spadku. Odpowiednią dokumentację należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania zmarłego. Prawnicy określają taki wniosek mianem pierwszego pisma w sprawie. Oznacza to, że dokument ten powinien zawierać wykaz miejsc zamieszkania stron oraz ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Wymagany jest numer PESEL osoby składającej wniosek. Trzeba również dołączyć do tego dokumentu odpis aktu zgonu spadkodawcy. W przypadku, gdy dziedziczenie odbywa się na mocy zapisów testamentu, należy dołączyć do wniosku oryginał testamentu sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę lub wypis z oryginału testamentu notarialnego.

Prawo rodzinne kancelaria prawna Lublin

Wśród wielu różnego rodzaju spraw, których poprowadzenia gotowi są podjąć się prawnicy z lubelskiej kancelarii prawnej Ubi Ius, są także te dotyczące prawa rodzinnego. Jest to wyjątkowa gałąź prawa. Dotyczy bowiem więzi rodzinnych, co oznacza praktycznie zawsze silne emocje. Zarówno wtedy, gdy przedmiotem danej sprawy jest rozwód, jak i wtedy, gdy kwestią sporną jest prawo do opieki nad dzieckiem. Wiele emocji budzą też postępowania sądowe dotyczące ustanowienia obowiązku alimentacyjnego. Każdy prawnik, którego specjalnością jest prawo rodzinne i opiekuńcze wie o tym, że wyrok wydany w sprawie ma tutaj znacznie większy niż w przypadku innych gałęzi prawa wpływ na ludzkie życie. Przykładowo przyznanie przez sąd prawa do wyłącznej opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców określa to, jak będzie wyglądało dzieciństwo tego młodego człowieka. Jak wiadomo ten okres ma decydujący wpływ na dalsze życie. Należy więc doprowadzić do takiej sytuacji, w której wyjaśnione zostaną wszelkie wątpliwości i wyrok sądu zapewni dziecku najlepszą możliwą przyszłość. Prawnik prowadzący sprawy rodzinne musi również być gotowy na to, że konieczne będzie w trakcie podjętych przez niego czynności zebranie wielu osobistych informacji dotyczących danej rodziny. Czasem jest to niezbędne, aby sąd mógł wydać sprawiedliwy wyrok. Mieszkasz w Lublinie lub na terenie województwa lubelskiego i potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w celu rozwiązania sprawy rodzinnej? Jak najszybciej skontaktuj się z naszą kancelaria Ubi Ius. Prawnicy z którymi współpracujemy posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Zdają sobie sprawę z tego, jak wielkie emocje potrafią im towarzyszyć, dlatego starają się zapewnić każdemu klientowi jak największy komfort psychiczny. Zdecydowanie zalecane jest tutaj dbanie o to, aby niepotrzebnie nie generować napięcia, którego poziom i tak jest już zazwyczaj wysoki. Aby możliwe było udzielenie Ci pomocy, konieczne będzie zorganizowanie w biurze kancelarii Ubi Ius Twojego spotkania z prawnikiem. Będzie on chciał wtedy poznać wszystkie szczegóły dotyczące sprawy, z którą się do nas zgłosisz. Kiedy zgromadzi on wszystkie potrzebne mu informacje, zdecyduje o tym, co robić dalej. Czekamy na Twój mail lub telefon.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!