Powrót

Prawnik od ustalenia ojcostwa


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od ustalenia ojcostwa w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy ustalaniu ojcostwa?

  Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują kwestie ojcostwa w znaczeniu prawnym. Nie zawsze takie rozumienie ojcostwa pokrywa się z ojcostwem biologicznym, niemniej ustawa chroni zarówno matkę, jak i jej dziecko. Właśnie dlatego przy ustalaniu ojcostwa w sensie prawnym można kierować się pewnymi domniemaniami, które zakładają, że:

  • mąż matki jest ojcem dziecka, które urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub nie później niż 300 dni od jego ustania albo ewentualnie orzeczenia separacji;
  • jeśli w okresie wspomnianych wcześniej 300 dni kobieta ponownie wyszła za mąż, to za ojca uznaje się nowego partnera kobiety;
  • jeśli dziecko zostało uznane przez innego mężczyznę niż mąż matki (niezależnie czy przed, czy po zawarciu małżeństwa), wówczas to on w świetle przepisów jest uznawany za ojca;
  • za ojca dziecka kobiety niezamężnej uznaje się tego, kto obcował z nią nie dawniej niż na 300 dni i nie później niż na 181 dni przed urodzeniem dziecka.

  Wskazane założenia można jednak obalić, przedstawiając odpowiednie dowody. Wśród przywołanych środków mogą znaleźć się dokumenty, zdjęcia, opinie biegłych, zeznania świadków, a nawet orzeczenia stron (te jednak nierzadko różnią się od siebie). Jeśli to nie wystarcza, a orzeczenia matki i domniemanego ojca są sprzeczne, sprawa się komplikuje.

  Jeżeli mężczyzna zaprzecza, że jest ojcem dziecka, wtedy to matka musi podjąć odpowiednie kroki zmierzające do udowodnienia ojcostwa. To ona powinna w takim wypadku złożyć do sądu odpowiedni wniosek o przeprowadzenie dowodów, najlepiej poprzez najpewniejszą obecnie metodę, czyli badanie DNA.

  Pozew o ustalenie ojcostwa na mocy orzeczenia może do sądu wnieść matka dziecka, dziecko, domniemany ojciec lub prokurator. Wniosku nie mogą złożyć rodzice dziecka pełnoletniego ani dziecka, które zmarło. Strona wnosząca o ustalenie ojcostwa nie ponosi kosztów sądowych, o ile powództwo nie okaże się bezzasadne (w przeciwnym wypadku sąd może obciążyć stronę wnoszącą kosztami). W wypadku przegranej trzeba jednak liczyć się z tym, że trzeba będzie zapłacić za wynagrodzenie pełnomocnika strony przeciwnej.

   

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!