Zakres spraw

Nasza Kancelaria działa w kilku dziedzinach

Prawo cywilne
Zasiedzenie

Zasiedzenie jest pierwotnym sposobem nabycia praw własności wskutek upływu długiego okresu czasu. Posiadacz nieruchomości, której nie jest właścicielem nabywa...

Czytaj więcej
Zniesienie współwłasności

Nieraz zdarza się, że własność tej samej rzeczy niepodzielnie przysługuje kilku osobom (art. 195 k.c.). Zazwyczaj z tego typu...

Czytaj więcej
Zadośćuczynienie

Jednym ze sposobów na wyrównanie szkody niemajątkowej w przypadku doznania krzywdy jest zadośćuczynienie majątkowe. Przez pojęcie krzywdy rozumiane są...

Czytaj więcej
Prawnik od kar umownych

Kara umowna to odpowiednie rozwiązaniem w przypadku, kiedy dana strona chce zabezpieczyć wykonanie zobowiązania. Jednakże nie można zastosować kar...

Czytaj więcej
Prawnik od spraw cywilnych

Pod pojęciem prawa cywilnego kryje się niezwykle rozległy zasób kwestii prawnych, które mogą dotykać niemal każdej dziedziny działalności człowieka....

Czytaj więcej

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!