Powrót

Potrącenie odszkodowanie adwokat


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy, adwokaci pomogą uzyskać odszkodowanie za potrącenie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w walce o odszkodowanie za potrącenie?

Brak ostrożności, lekceważenie przepisów drogowych i nadmierna prędkość to główne przyczyny wypadków drogowych. Zazwyczaj najbardziej poszkodowani są tzw. niechronieni uczestnicy ruchu, czyli rowerzyści i piesi. Stanowią oni niemal połowę wszystkich ofiar niebezpiecznych sytuacji na drogach. Policyjne statystyki pokazują, że zdarzenia tego typu to właściwie codzienność. Co gorsze, konsekwencje są poważne, a obrażenia nierzadko ciężkie. Negatywne skutki dla zdrowia to stłuczenia, rozległe rany, złamania, urazy głowy i innych narządów, a niekiedy nawet śmiertelne uszkodzenia organizmu. Jeśli pieszy dozna uszczerbku na zdrowiu, wówczas może starać się o należne odszkodowanie za potrącenie.

Niekiedy sami niechronieni użytkownicy ruchu drogowego przyczyniają się do zajścia. Niemniej przepisy prawa cywilnego jasno określają, że za szkody wyrządzone pieszym na zasadzie ryzyka odpowiada posiadacz pojazdu. Oznacza to, że tylko w nielicznych sytuacjach kierowca zostaje zwolniony z odpowiedzialności za powstałe szkody. Takimi przesłankami są przede wszystkim: wyłączna wina poszkodowanego lub osoby trzeciej oraz siła wyższa, która doprowadziła do wypadku. We wszystkich pozostałych okolicznościach to zmotoryzowany musi liczyć się z konsekwencjami zdarzenia. Co więcej, poszkodowany nie musi nawet udowadniać winy kierowcy, by uzyskać odszkodowanie za potrącenie. Rekompensatę może otrzymać, nawet jeśli przeciwko sprawcy toczy się postępowanie karne, a jego wynik nie został jeszcze rozstrzygnięty.

Uszczerbek na zdrowiu wywołany wypadkiem drogowym rekompensowany jest z polisy OC sprawcy. W zależności od rodzaju, ilości i zakresu obrażeń, a także czasu ich utrzymywania się określa się wysokość i typ świadczenia. Pod uwagę bierze się nie tylko cierpienia fizyczne, ale również krzywdy i straty moralne. Uszczerbek na zdrowiu szacuje się na podstawie dokumentacji medycznej przedstawionej przez poszkodowanego oraz z uwzględnieniem opinii lekarza orzecznika.

Odszkodowanie za potrącenie powinno zawierać również koszty poniesione na rzecz środków medycznych i leków, zabiegów i sprzętu rehabilitacyjnego, dojazdów do placówek służby zdrowia, a nawet wydatki związane z dojazdem osób bliskich odwiedzających rannego w szpitalu. Jednak, by uzyskać pieniądze z tego tytułu, należy zebrać stosowną dokumentację, a więc faktury, rachunki, bilety, paragony i inne zaświadczenia.

Nawet jeśli sprawca zbiegł z miejsca wypadku i nie udało się ustalić jego tożsamości albo nie miał wykupionej polisy OC, roszczenia poszkodowanego wciąż mogą zostać zaspokojone. Zdarzenia, do których doszło na terenie Polski, są rekompensowane w takiej sytuacji z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Instytucja ta wypłaca należne odszkodowanie za potrącenie, a następnie zwraca się do kierowcy (jeśli uda się go ustalić) o zwrot kosztów.

Pieniądze za szkody poniesione w wypadku ubezpieczyciel sprawcy ma obowiązek wypłacić w ciągu 30 dni od chwili złożenia wniosku. Niestety często firmy zaniżają sumy i opóźniają terminy wypłat. Same sprawy o odszkodowanie za potrącenie też nie należą do najłatwiejszych, dlatego warto korzystać z pomocy profesjonalnych prawników. Takich specjalistów znajdziecie Państwo w kancelarii odszkodowawczej UBI IUS.

 

TELEFON: 600 096 744

Kancelaria prawna UBI IUS Sp. z o.o.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!