Powrót

Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi prawnik Lublin


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. By przeprowadzić zaprzeczenie ojcostwa, trzeba złożyć pozew do sądu i udowodnić, że mąż matki albo prawny ojciec dziecka nie jest ojcem biologicznym. Jeszcze przed wszczęciem sprawy należy zgromadzić odpowiednie dowody.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od spraw o ustalenie kontaktów z dziećmi

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach o ustalenie kontaktów z dziećmi?

  Sprawa ustalenia kontaktów z dziećmi może mieć miejsce w trakcie procesu o rozwód. Wtedy oprócz kwestii związanej z rozpadem małżeństwa, tj. alimentami, władzą rodzicielską, sąd decyduje o tym, jak często oraz na jakich zasadach rodzic może kontaktować się z dzieckiem. Jeżeli zaś rozwodzący się rodzice złożą zgodny wniosek o nieorzekanie przez sąd rozwodowy o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem , to wówczas w wyroku rozwodowym nie będzie punktu dotyczącego ustalenia kontaktów. Wtedy kontakty z dzieckiem mają charakter swobodny i mogą odbywać się na bieżąco.

  Po upływie czasu od wydania wyroku rozwodowego mogą jednak zajść pewne zmiany – konieczność rozstrzygnięcia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Zazwyczaj taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do nieporozumień na tle ustalenia terminów spotkań lub z powodu niewłaściwych zachowań i postaw wychowawczych jednego lub obojga rodziców. Wtedy każdy z rodziców ma prawo wszczęcia sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, poprzez złożenie wniosku do odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka sądu rejonowego – wydziału rodzinnego.
  Przebieg sprawy ustalenia kontaktów z dziećmi

  Przebieg postępowania o uregulowanie kontaktów zależy od wielu czynników. Przede wszystkim określają go przepisy postępowania cywilnego (kodeks postępowania cywilnego), które opisują prawa i obowiązki stron w trakcie trwania rozprawy. Należy wiedzieć przy tym, że przebieg sprawy jest kształtowany przez same strony, które wnioskują o przeprowadzenie określonych dowodów, a które są dopuszczane przez sąd.

  Charakter wraz z ilością dowodów bezpośrednio się przekładają na czas trwania całego postępowania. Należy wziąć pod uwagę również to, że sprawa o ustalenie kontaktów z dziećmi toczy się w tak zwanym trybie nieprocesowym, oznaczającym, że dowody mogą być przeprowadzone przez sąd z urzędu, również wbrew woli stron. Szukasz pomocy prawnej w związku ze sprawami ustalenia kontaktów z dzieckiem? Zapraszamy do kontaktu!

   

  TELEFON: 600 096 744

  Kancelaria prawna UBI IUS Sp. z o.o.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!