Powrót

Prawnik od unieważnienia małżeństwa


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od unieważnienia małżeństwa w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy unieważnianiu małżeństwa?

  Regulacje zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jasno określają, kiedy istnieje możliwość unieważnienia małżeństwa. Tylko jeśli mają miejsce wskazane powody i spełnione zostaną  odpowiednie warunki, sąd podejmie decyzję, zgodnie z którą związek będzie uznawany za niebyły.

  Wymieniane w przepisach przesłanki muszą istnieć w momencie zawarcia małżeństwa. Wśród nich wymienić należy 3 typy: przeszkody małżeńskie, wady oświadczeń woli i braki w pełnomocnictwach.

  Jedną z przeszkód małżeńskich jest wiek – osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mogą zawrzeć związku. Wyjątkiem od tej reguły bywa sytuacja, kiedy z uwagi na dobro powstałej rodziny za mąż wychodzi kobieta, która ukończyła 16 lat. Zgodę na taki związek musi jednak wydać sąd opiekuńczy. Zwykle zezwala on na małżeństwo, jeśli występują ważne powody.

  O unieważnienie małżeństwa ze względu na wiek nie można ubiegać się, jeśli przed złożeniem pozwu kobieta zaszła w ciążę albo współmałżonek osiągnął wymagany wiek.

  Podstawą do unieważnienia małżeństwa z uwagi na przeszkody małżeńskie jest też niedorozwój umysłowy lub choroba psychiczna. Osoby cierpiące na schorzenia natury psychicznej nie mogą co do zasady zawierać legalnych związków. Należy jednak pamiętać, że jeśli problemy zdrowotne były przejściowe, a chorobę udało się wyleczyć, to nie ma przesłanek do unieważnienia małżeństwa.

  Za przeszkody małżeńskie uznaje się również bigamię (nie może zawrzeć małżeństwa osoba pozostająca w związku małżeńskim), ubezwłasnowolnienie (nie może zawrzeć małżeństwa osoba całkowicie pozbawiona czynności prawnych), powinowactwo i pokrewieństwo w linii prostej, a także przysposobienie.

  Wśród powodów wynikających z wad oświadczeń woli wymienia się: wyrażenie woli pod wpływem groźby, brak świadomości w momencie składania oświadczenia, błąd co do tożsamości drugiej osoby. Wśród braków w pełnomocnictwach będących podstawą do unieważnienia małżeństwa wymienia się z kolei: nieważne pełnomocnictwo, pełnomocnictwo skutecznie odwołane, czy wreszcie brak zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!