Zakres spraw

Nasza Kancelaria działa w kilku dziedzinach

Prawo rolne
Wypadek rolniczy

Przejazd autem w pobliżu gospodarstwa rolnego może okazać się niebezpieczny. Zwłaszcza wtedy, gdy jest to miejsce wypasu owiec, krów...

Czytaj więcej
Odszkodowanie z OC rolnika

Poszkodowany powinien zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela. Jeżeli nie jest on w stanie zrobić tego samodzielnie ze względu na zły...

Czytaj więcej
Odpowiedzialność za zwierzęta

Każdy właściciel gospodarstwa rolnego, w którym hodowane są zwierzęta, powinien zadbać o to, aby nie miały one możliwości wyjścia...

Czytaj więcej
Odszkodowania za bobry

Bobry w powszechnej opinii są sympatycznymi zwierzakami. Należy jednak zauważyć, że ich działania powodują czasem szkody w gospodarstwach rolnych,...

Czytaj więcej
Odrolnienie działki

W celu odrolnienia działki należy sprawdzić w urzędzie gminy, czy dla wybranego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli...

Czytaj więcej
Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

O własność gospodarstwa rolnego może starać się niepodzielnie kilka osób. Każdy ze współwłaścicieli ma możliwość zażądać zniesienia współwłasności na...

Czytaj więcej

Odszkodowania w rolnictwie wypłacane są osobom poszkodowanym w wypadkach rolniczych, w wyniku których doszło do rozstroju lub utraty zdrowia, uszkodzenia ciała lub mienia, zniszczenia mienia, a także w przypadku śmierci. Odszkodowania mogą być wypłacane z tytułu ubezpieczenia OC, które jest obowiązkowe dla rolników posiadających grunty o łącznej powierzchni powyżej 1 hektara, z KRUS oraz z dobrowolnego ubezpieczenia NW lub ubezpieczenia na życie. Ubezpieczeniem OC objęci są rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne oraz wszyscy pracujący w tym gospodarstwie, a więc rodzina, pracownicy (w tym także osoby dokonujące doraźnych napraw) oraz inne osoby (np. sąsiedzi pomagający w pracach polowych). Warto podkreślić, że podstawą do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych są jedynie te uszkodzenia, które powstały na skutek zaniechań lub czynności związanych z działalnością rolniczą.  Poszkodowany w wypadku w rolnictwie może ubiegać się o: zwrot kosztów związanych z wypadkiem (kosztów rehabilitacji, leczenia, dojazdów, opieki), zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę uzupełniającą (wyrównującą różnicę w dochodach z okresu sprzed i po wypadku), rentę na zwiększone potrzeby (np. leki, środki opatrunkowe i higieniczne), kapitalizację renty (jednorazowe odszkodowanie), zwrot utraconych zarobków, odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów. Podobnie rodzina zmarłego na skutek wypadku w rolnictwie może ubiegać się o: zwrot kosztów leczenia, a następnie pogrzebu, odszkodowanie, jeśli na skutek śmierci poszkodowanego znacznie pogorszyła się sytuacja życiowa jego najbliższych, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz rentę alimentacyjną dla osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!