Powrót

Odszkodowania z tytułu choroby zawodowej


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy zajmujący się sprawami o odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Kancelaria Ubi Ius ma wieloletnie doświadczenie i szereg osiągnięć w dziedzinie prawa pracy, w tym odszkodowań z tytułu choroby zawodowej.

  W myśl obowiązujących w naszym kraju przepisów prawa za chorobę zawodową uważamy takie schorzenie, które jest wymienione w oficjalnym wykazie chorób zawodowych jako potencjalny skutek wykonywania danego zawodu.

  Przykładowo chorobą górnika, którą uznaje się za zawodową w związku z wykonywaną przez niego pracą, jest pylica. Warto wiedzieć, że stwierdzenie wystąpienia takiej choroby może nastąpić w momencie, gdy osoba na nią cierpiąca nie pracuje już w miejscu, w którym była narażona na jej wystąpienie. W niektórych przypadkach pierwsze objawy mogą pojawić się po dłuższym czasie od zachorowania. Ta kwestia została szczegółowo opisana w przepisach prawa. Do zgłoszenia choroby zawodowej ma prawo osoba zatrudniająca chorego, lekarz (również stomatolog), osoba aktualnie zatrudniona w danej firmie lub jej były pracownik. Zgłoszenie powinno być skierowane do powiatowego inspektora sanitarnego oraz okręgowego inspektora pracy. Po skierowaniu na badania osoby, której dotyczy postępowanie, zostaje wydane orzeczenie lekarskie. Może ono zawierać potwierdzenie rozpoznania choroby zawodowej lub też stwierdzenie jej braku. Następnie wydana zostaje w tej sprawie oficjalna decyzja administracyjna.

  W związku z wystąpieniem choroby zawodowej można ubiegać się o odszkodowanie. Jego wysokość szczegółowo określają przepisy prawa. Wszystko zależy od tego, jaki uszczerbek na zdrowiu nastąpił w danym przypadku. Odszkodowanie może być jednorazowe, ale można również złożyć wniosek o wypłatę renty. W niektórych przypadkach za winnego pojawienia się choroby zawodowej u pracownika zostaje uznany jego pracodawca. Możliwe jest wtedy zgłoszenie roszczenia wobec tej osoby. Zatrudniający chorego pracownika może zostać zobowiązany do wypłacenia mu jednorazowego odszkodowania lub regularnego płacenia renty.

  W przypadku podjęcia starań o uzyskanie wypłaty odszkodowania z tytułu wystąpienia choroby zawodowej warto jest mieć zapewnione wsparcie ze strony kancelarii prawnej. Znacznie ułatwi to i skróci drogę do otrzymania należnych Ci pieniędzy. Jeżeli jesteś mieszkańcem województwa lubelskiego, możesz zwrócić się o pomoc do kancelarii UBI IUS. Zajmowała się ona wielokrotnie sprawami dotyczącymi tematu opisanego w tym artykule. Zadzwoń lub napisz, aby dowiedzieć się więcej.

   

  TELEFON: 600 096 744

  Kancelaria prawna UBI IUS Sp. z o.o.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!