Zakres spraw

Nasza Kancelaria działa w kilku dziedzinach

Prawo rodzinne
Unieważnienie małżeństwa

Regulacje zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jasno określają, kiedy istnieje możliwość unieważnienia małżeństwa. Tylko jeśli mają miejsce wskazane...

Czytaj więcej
Ustalenie ojcostwa

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują kwestie ojcostwa w znaczeniu prawnym. Nie zawsze takie rozumienie ojcostwa pokrywa się z...

Czytaj więcej
Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Rozwód niesie daleko idące konsekwencje dla wielu osób - dla samych małżonków, ale również dla ich dzieci, o ile...

Czytaj więcej
Stwierdzenie nabycia spadku

Kwestie związane ze spadkami są dziedziną prawa cywilnego. Dotyczą przede wszystkim skutków, jakie wynikają ze śmierci osoby fizycznej oraz...

Czytaj więcej
Podział majątku wspólnego małżonków

Zgodnie z prawem ustawowa wspólność majątkowa powstaje w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Małżonkowie mogą ten ustawowy ustrój ograniczać lub...

Czytaj więcej
Dochodzenie roszczeń osób wydziedziczonych

Po śmierci kogoś z rodziny pojawia się konieczność rozdzielenia majątku, jaki dana osoba po osobie pozostawiła. Najczęściej składniki dzieli...

Czytaj więcej

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!