Powrót

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa Lublin


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. By przeprowadzić zaprzeczenie ojcostwa, trzeba złożyć pozew do sądu i udowodnić, że mąż matki albo prawny ojciec dziecka nie jest ojcem biologicznym. Jeszcze przed wszczęciem sprawy należy zgromadzić odpowiednie dowody.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od pozwu o zaprzeczenie ojcostwa w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w przygotowaniu pozwu o zaprzeczenie ojcostwu?

  Zaprzeczenie ojcostwa wymaga uprzedniego złożenia pozwu sądowego i udowodnienia w jego toku, że małżonek matki albo prawny opiekun dziecka nie jest jego ojcem biologicznym. Zgromadzenie odpowiednich dowodów jest konieczne jeszcze przed tym, gdy rozpocznie się sprawa przed sądem. Najbardziej istotny będzie tutaj test DNA.

  Pamiętać należy o tym, że pozwu nie można złożyć po śmierci dziecka. Decydując się na złożenie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa należy zrobić to w sądzie rejonowym właściwym miejscu zamieszkania pozwanego, ewentualnie powoda, jeżeli nie uda się ustalić aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego. Uprawnieni do złożenia pozwu są: matka ( musi to uczynić najpóźniej pół roku od dnia narodzin dziecka ), prawny opiekun-ojciec ( powinien uczynić to nie później niż pół roku od dnia, w którym otrzymał informację o narodzinach dziecka ), dziecko po uzyskaniu przez nie pełnoletności ( najpóźniej 3 lata po tym, gdy staje się ono pełnoletnie ) oraz prokurator. Biologiczny ojciec dziecka nie ma według przepisów obowiązującego w Polsce prawa możliwości złożenia tego rodzaju pozwu.

  Złożenie wniosku związane jest z wniesieniem opłaty w wysokości 200 złotych. Dokument powinien zawierać najbardziej istotne dane dotyczące stron postępowania oraz zawierać pisemne uzasadnienie przyczyn wszczęcia sprawy. Zaprzeczenie ojcostwa może być powiązane z żądaniem zaprzestania używania nazwiska. Najważniejszym dowodem w sprawie będą wyniki testu DNA, chociaż oczywiście jak w każdym procesie sądowym odbędą się także przesłuchania świadków. Koszty przeprowadzenia testu DNA mogą być umorzone, jeżeli stwierdzone zostanie, że składający wniosek znajduje się w wyjątkowo złej sytuacji finansowej.

  W przypadku tego typu spraw sądowych jak chyba w żadnych innych widoczne są u obu stron sporu emocje. Wynik postępowania będzie miał przecież realny wpływ na dalsze życie danej rodziny, może je znacznie skomplikować. Warto zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej, która pomoże w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i uporaniu się z wszelkimi koniecznymi do spełnienia formalnościami. Taką kancelarią jest Ubi Ius. Zapraszamy do kontaktu z nami drogą mailową lub telefoniczną. Będziemy mogli w ten sposób umówić się na spotkanie z Tobą w naszym lubelskim biurze. Podczas jego trwania przedstawisz nam swoją sytuację. Po otrzymaniu od Ciebie wszystkich istotnych danych zdecydujemy o dalszych krokach, które należy podjąć.

   

  TELEFON: 600 096 744

  Kancelaria prawna UBI IUS Sp. z o.o.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!