Powrót

Nabycie i odrzucenie spadku pomoc prawna


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od nabycia i odrzucenia spadku w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach nabycie i odrzucenie spadku?

  Fakt powołania danej osoby do spadku w testamencie albo zaliczenie danej osoby do kręgu spadkobierców ustawowych nie jest równoznaczne z tym, że dana osoba nabędzie przypisany jej udział w spadku. Bowiem spadkobierca może przyjąć spadek, ale także go odrzucić. Spadkobierca, który odrzucił spadek pozostaje wyłączony z dziedziczenia, tak samo, jakby nie dożył otwarcia spadku. W przypadku przyjęcia prostego, przyjęcie spadku jest bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Z kolei przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza zakłada ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkodawcy. Ze względu na ważne skutki prawne, jakie wiążą się z podjęciem takiej decyzji, oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku składane jest przed notariuszem albo przed sądem. Oświadczenie nie może zostawać odwołane. Wyjątkowo, jeżeli zostało złożone przez błąd albo pod wpływem groźby, można uchylać się od jego skutków, jednak uchylenie musi być zatwierdzone przez sąd.

  Nie można zapominać o normie ustawowej, wedle której spadkobierca musi złożyć oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu spadku w czasie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o powołaniu. W przypadku, kiedy spadkobiercą jest osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych lub osoba, wobec której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia w wyznaczonym terminie jest tożsamy z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy sprawach związanych ze spadkiem, skorzystaj z pomocy profesjonalistów z UBI IUS.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!