Powrót

Porwanie rodzicielskie prawnik Lublin


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. By przeprowadzić zaprzeczenie ojcostwa, trzeba złożyć pozew do sądu i udowodnić, że mąż matki albo prawny ojciec dziecka nie jest ojcem biologicznym. Jeszcze przed wszczęciem sprawy należy zgromadzić odpowiednie dowody.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od spraw o porwanie rodzicielskie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach o porwanie rodzicielskie?

  Porwanie rodzicielskie to zdarzenie, na którego skutek jeden z rodziców lub opiekunów prawnych posiadających władzę rodzicielską, bez wiedzy i zgody drugiego pod pretekstem krótkiego pobytu na stałe wywozi lub przetrzymuje osobę małoletnią, tym samym pozbawiając drugiego opiekuna prawnego posiadającego pełną władzę rodzicielską możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem, w zakresie, który mu przysługuje prawnie.

  Należy zaznaczyć, że porwaniem rodzicielskim nie jest sytuacja, w której dochodzi do wywiezienia lub zatrzymania na stałe dziecka przez rodzica, który pozbawiony jest władzy rodzicielskiej.

  Wówczas rodzic, który został pozbawiony kontaktu z dzieckiem, ma prawo zgłosić sprawę na policję i żądać podjęcia przez nią poszukiwań. Rodzic udający się na komisariat musi posiadać ze sobą aktualne obowiązujące orzeczenie sądu dotyczące sytuacji prawnej dziecka.

  Sytuacja porwania rodzicielskiego za granicę jest bardzo skomplikowana dla rodzica, który został pozbawiony opieki nad dzieckiem i kontaktu z nim, ale również z punktu widzenia prawa. W przypadku bezprawnego wywiezienia dziecka za granicę przez jednego z rodziców wbrew woli drugiego zastosowanie ma Konwencja Haska, która reguluje procedurę nakazywania powrotu osoby małoletniej do kraju. Może zdarzyć się, że sąd odmówi nakazania dziecku powrotu do kraju z uwagi na obawę, że dziecku z tytułu powrotu może grozić jakaś krzywda, np. szkoda psychiczna lub fizyczna. Wraz z założeniem Konwencji Haskiej, reakcja sądu na uprowadzenie małoletniego powinna być niezwłoczna. Jednakże doświadczenie i praktyka sądowa pokazuje, że postępowania o nakazie powrotu dziecka do kraju trwają bardzo długo. Dlatego niezwykle istotna jest dobra i profesjonalna reprezentacja strony żądającej nakazania powrotu dziecka, co może mieć duży wpływ na skrócenie skomplikowanej i wydłużającej się procedury.

  Szukasz prawnika w Lublinie, zajmującego się sprawami porwania rodzicielskiego? Kancelaria Ubi Ius ma na swoim koncie wiele spraw związanych z porwaniem rodzicielskim. Zapewniamy realizowanie usług na najwyższym poziomie. Zawsze działamy w imieniu Klienta, dbając o jego dobro! Zaufaj nam! Zapraszamy do kontaktu!

   

  TELEFON: 600 096 744

  Kancelaria prawna UBI IUS Sp. z o.o.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!