Powrót

Odrzucanie spadku pomoc prawna


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od odrzucania spadku w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach odrzucenia spadku?

  Długi po zmarłych bliskich jeszcze do niedawna były prawdziwym utrapieniem spadkobierców. Obecnie odrzucenie spadku staje się coraz częstszą praktyką. Taka możliwość pojawiła się po nowelizacji prawa w 2015 roku. Pozwala uniknąć odpowiedzialności za niechciane obciążenia pozostawione przez krewnego. Jednak na podjęcie decyzji w tej sprawie jest zaledwie pół roku.

  Osoba uprawniona do dziedziczenia ma kilka opcji rozwiązania tej kwestii. Może zdecydować się na tzw. przyjęcie proste, czyli przyjąć cały spadek (wówczas musi liczyć się z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi), przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (dziedziczenie z urzędu – odbywa się automatycznie i odpowiedzialność ograniczona jest do wartości otrzymanych dóbr) albo go odrzucić w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania tytułu powołania (ogłoszenia testamentu, otwarcia spadku) lub od daty śmierci bliskiej osoby. W przypadku ostatniej możliwości spadkobierca rezygnuje nie tylko z przyjęcia pozostawionego majątku, ale automatycznie zwalniany jest również ze spłaty długów i innych zaległości finansowych. Przez prawo traktowany jest tak, jakby nie dożył momentu dziedziczenia.

  By odrzucić spadek, należy złożyć odpowiednie oświadczenie (ustne lub pisemne) przed notariuszem (w formie aktu notarialnego) lub w sądzie rejonowym odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania. Jeśli zdecydujemy się na akt notarialny, trzeba liczyć się z nieco wyższymi opłatami. Wynikają one z taksy notarialnej, kosztu odpisów i wartości podatku VAT. Opłata sądowa jest niższa, ale w tym wypadku konieczne okaże się złożenie wniosku od odebranie oświadczenia, a termin posiedzenia może być bardziej odległy, niż termin wizyty u notariusza.
  Protokół złożonego przed sądem oświadczenia o odrzuceniu spadku, jak i akt przygotowany przez notariusza to dokumenty istotne dla późniejszych pertraktacji z wierzycielami. Jest to dowód, że nie spoczywa na nas odpowiedzialność za długi spadkowe.

  Warto pamiętać, że dobrowolnej decyzji o odrzuceniu spadku nie można odwołać.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!