Zakres spraw

Nasza Kancelaria działa w kilku dziedzinach

Cudzoziemcy
Legalizacja pracy cudzoziemca w Polsce Lublin

Szukasz doświadczonego adwokata do spraw cudzoziemców w Lublinie? W kancelarii Ubi Ius oferujemy profesjonalną pomoc prawną z zakresu legalizacji...

Czytaj więcej
Wniosek o pobyt tymczasowy adwokat

Szukasz doświadczonego adwokata dla cudzoziemców w Lublinie? W kancelarii Ubi Ius oferujemy profesjonalną pomoc prawną w związku z legalizacją...

Czytaj więcej
Obsługa prawna cudzoziemców

Szukasz kancelarii zajmującej się profesjonalną obsługą prawną cudzoziemców w Lublinie? W kancelarii UBI IUS doświadczeni adwokaci od spraw cudzoziemców...

Czytaj więcej
Kancelaria prawna dla cudzoziemców

Nie wiesz, jak z tym wszystkim sobie poradzić? Szukasz profesjonalnej kancelarii prawnej dla cudzoziemców w Lublinie? W kancelarii Ubi...

Czytaj więcej
Karta pobytu adwokat

Masz problemy z wyrobieniem karty pobytu? Nie wiesz, jak poradzić sobie z całym tym procesem? Szukasz profesjonalnego adwokata Lublin?...

Czytaj więcej

Prawo cudzoziemców kancelaria prawna Lublin

Prawo cudzoziemców obejmuje sprawy administracyjne, regulujące kwestie nabycia przez cudzoziemców (będących osobami fizycznymi) zezwoleń pobytowych, polskiego obywatelstwa, a także zezwoleń na wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej. Wiąże się również z kwestiami form prawnych, za pomocą jakich może być przez nich, bądź też przez podmioty gospodarcze zarejestrowane za granicą prowadzenie działalności gospodarczej (na terytorium RP) oraz warunki nabycia nieruchomości w Polsce.

Zakres prawa cudzoziemców w naszej kancelarii obejmuje:

 • doradztwo przy legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • doradztwo w sprawach z zakresu polskiego obywatelstwa i reprezentacje cudzoziemców w postępowaniu o uzyskanie lub poświadczenie obywatelstwa polskiego,
 • doradztwo w sprawach nabycia nieruchomości przez cudzoziemca;
 • doradztwo w zakresie otwierania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstw i oddziałów lub tworzenia i rejestracji nowych spółek przez przedsiębiorców zagranicznych,
 • reprezentacje strony w postępowaniach w przedmiocie uznania zagranicznych orzeczeń na terytorium Polski, w tym wyroków rozwodowych i alimentacyjnych oraz aktów stanu cywilnego (transkrypcja);
 • załatwianie formalności związanych z wydobyciem dokumentów stanu cywilnego, ksiąg wieczystych oraz rejestru gruntów.
 • w ramach Działu Prawa Imigracyjnego gwarantujemy pracodawcom oraz pracownikom – cudzoziemcom pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pracę typ A dla pracownika zatrudnionego w Polsce, zezwolenia na pracę typ B, tj. dla członka zarządu, zezwolenia na pracę typ C, D i E dla pracowników delegowanych na terytorium RP z zagranicy, zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i Armenii RP,
 • wizy pracowniczej i innych wiz,
 • jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt czasowy w Polsce,
 • zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na różne okoliczności, w tym w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • obywatelstwa polskiego,
 • zameldowania czasowego cudzoziemca,
 • rejestracji pobytu obywatela Unii Europejskiej w Polsce,
 • numeru PESEL cudzoziemca,
 • transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego,
 • tłumaczenia przysięgłego dokumentów,

Nasza oferta obejmuje także:

 • weryfikację, czy pobyt i praca cudzoziemców w Polsce jest legalna,
 • analizę stanu faktycznego oraz wybór optymalnej i dopuszczalnej procedury legalizacji,
 • sporządzenie i skompletowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji w każdej procedurze legalizacyjnej,
 • reprezentację pracodawcy oraz cudzoziemca w postępowaniu administracyjnym o wydanie stosownych zaświadczeń, zgód i pozwoleń w tym w postępowaniach odwoławczych od decyzji negatywnych.
 • przygotowujemy opinie prawne związane z legalnością pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce,
 • sporządzamy wzory umów,
 • prowadzimy szkolenia skierowane do właścicieli firm i specjalistów ds. rekrutacji i kadr przygotowujące do legalnego zatrudnienia cudzoziemców.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!