Kancelaria prawna w Szczebrzeszynie


Kancelaria oferuje swoje usługi Klientom indywidualnym, podmiotom prowadzącym własną działalność gospodarczą oraz podmiotom publicznym.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Kancelaria oferuje usługi zarówno na etapie postępowania sądowego, jak i na etapie przedsądowym, świadcząc usługi w zakresie:
– doradztwa prawnego,
– dochodzenia należności na etapie przedsądowym,
– opracowywania i opiniowania projektów umów,
– sporządzania opinii prawnych dotyczących m. in. interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
– kompleksowego prowadzenie spraw również na etapie postępowania egzekucyjnego i wykonawczego.

 

Celem Kancelarii jest zadowolenie Klienta ze świadczonych usług. W trosce o ich najwyższą jakość, każdy problem jest szczegółowo analizowany oraz oceniany pod kątem szans osiągnięcia oczekiwanego przez Klienta rezultatu. Cenimy sobie przejrzystość relacji z Klientem, dlatego też od początku współpracy precyzyjnie określamy wysokość wynagrodzenia.

Każde wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, a jego wysokość zależy od:
– rodzaju i zawiłości sprawy,
– terminu jej wykonania,
– wartości przedmiotu sprawy,
– nakładu pracy.

Ubi Ius, Ubi Onus

Gdzie prawo, tam obowiązek

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Kancelaria współpracuje ze specjalistami z poszczególnych dziedzin prawa, co umożliwia kompleksową i skuteczną obsługę prawną. Wynagrodzenie każdej sprawy ustalane jest indywidualnie w zależności od charakteru i zawiłości sprawy.

Adwokat i Radca prawny Ubi IUs

PRAWA KARNEGO, KARNEGO SKARBOWEGO I PRAWA WYKROCZEŃ

W zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń Kancelaria świadczy usługi w zakresie obrony podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym, a następnie oskarżonych/obwinionych w toku postępowania sądowego.

Kancelaria świadczy również pomoc na rzecz oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych poczynając od udzielania porad prawnych po reprezentację Ww. w sprawach sądowych.

W celu kompleksowej obsługi w zakresie spraw karnych, Kancelaria świadczy również usługi na etapie postępowania wykonawczego, świadcząc pomoc m.in. w zakresie odroczenia wykonania kary, zawieszenia wykonania kary, przerwy w wykonywaniu kary, czy rozłożenia kary grzywny na raty.

Prawo rodzinne

PRAWA RODZINNEGO

W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria oferuje usługi w zakresie prowadzenia spraw m.in. w przedmiocie unieważnienia małżeństwa, o rozwód, o separację, o alimenty (w tym podwyższenia lub obniżenia alimentów), o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej), czy spraw dotyczących ustanowienia między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Adwokat i Radca prawny Ubi IUs

PRAWA HANDLOWEGO I PRAWA GOSPODARCZEGO

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria oferuje usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa handlowego m.in. sporządzenia umowy spółki, rejestracji spółki, dokonanie zmian w KRS-ie. Kancelaria świadczy również kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu odpowiedzialności wspólników i członków zarządu, w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego oraz w zakresie windykacji należności, i dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego.

Prawo Cywilne

PRAWA CYWILNEGO

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria oferuje swoje usługi w różnorodnych sprawach, w tym m.in. w sprawach o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (np. w zakresie prawa własności, ochrony własności, użytkowania wieczystego, posiadania, zasiedzenia, służebności, służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu, zastawu, hipoteki, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zniesienia współwłasności), o zadośćuczynienie i odszkodowanie w następstwie m.in. wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędów medycznych, wypadków w gospodarstwach rolnych, czy w sprawach z zakresu prawa spadkowego (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek).

Prawo rolnicy

PRAWA ROLNEGO

W zakresie prawa rolnego Kancelaria oferuje obsługę prawną gospodarstw rolnych, polegającą na fachowej pomocy przy uzyskaniu dotacji unijnych, dostosowaniu gospodarstw rolnych do wymogów stawianych przez Unię Europejską oraz rozwiązywania sporów wynikających z umów. Kancelaria współpracuje ze specjalistami tworzącymi portal rolniczy rolnicy.com, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

Prawo Cywilne

PRAWA PRACY I PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Kancelaria oferuje usługi m.in. w sprawach o ustalenia stosunku pracy, o uznaniu bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywróceniu do pracy, o zapłatę, mobbing, dyskryminację oraz w sprawach dyscyplinarnych.

windykacja prawna w Lublinie

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

W zakresie prawa administracyjnego Kancelaria oferuje usługi prawne zarówno w postępowaniach przed organami administracji publicznej, jak i przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, zajmując się sprawami m.in. w zakresie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ubi ius Szczebrzeszyn

Masz pytania w sprawie pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!

UBI IUS Sp. z o.o.

ADRES
ul. Fantastyczna 8/1 A
biurowiec COMBO IT
20-531 Lublin

TELEFON
600 096 744

E-MAIL
odszkodowania@ubiius.pl

GODZINY OTWARCIA INFOLINII
poniedziałek – piątek: 08:00 – 17:00

Dojedziemy do Szczebrzeszyna

udzielimy pomocy prawnej

Kancelaria wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta oferuje możliwość ustalenia:
– stałego wynagrodzenia,
– systemu ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia, zalecanego w sprawach, w których można określić zakres prac i nakład pracy, polecany przy stałej obsłudze np. podmiotów gospodarczy lub instytucji publicznych,
– systemu godzinowego, wynagrodzenie ustalane jest w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania.

Ustalane przez Kancelarię wynagrodzenie nie obejmuje wydatków związanych ze sprawą ponoszonych przez Klienta takich jak: wpis sądowy i wydatki w toku postępowania (np. opinie biegłych).

Orientacyjną cenę pomocy prawnej, można uzyskać po wysłaniu zapytania, opisując zwięźle stan faktyczny sprawy.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!