Kancelaria prawna w Świdniku


Kancelaria oferuje swoje usługi Klientom indywidualnym, podmiotom prowadzącym własną działalność gospodarczą oraz podmiotom publicznym.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Kancelaria świadczy usługi na etapie postępowania sądowego, jak i przedsądowym. Realizuje usługi z zakresu:
  – sporządzania opinii prawnych związanych z m.in. interpretacją powszechnie obowiązującego prawa,
  – doradztwa prawnego,
  – opiniowania i opracowywania projektów umów,
  – kompleksowego prowadzenia spraw na etapie postępowania wykonawczego, jak i egzekucyjnego,
  – dochodzenia należności na etapie przedsądowym.

  Celem Kancelarii jest satysfakcja Klienta z usług. W trosce o najwyższą ich jakość, każdy problem zostaje szczegółowo przeanalizowany i oceniony pod kątem możliwości osiągnięcia rezultatu, który oczekuje Klient. Dbamy o przejrzystość relacji z Klientem, z tego powodu od początku współpracy dokładnie określamy wysokość wynagrodzenia.

  Koszty wykonania usługi są ustalane indywidualnie, na ich wysokość ma wpływ:
  – nakład włożonej pracy,
  – rodzaj i zawiłość sprawy,
  – wartość przedmiotu sprawy,
  – termin jej wykonania.

  Ubi Ius, Ubi Onus

  Gdzie prawo, tam obowiązek

  Aby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie, Kancelaria podejmuje współpracę z ekspertami z poszczególnych dziedzin prawa. Umożliwia to świadczenie skutecznej i kompleksowej obsługi prawnej. Wynagrodzenie zostaje ustalone indywidualnie, zależy od zawiłości i charakteru sprawy.

  Adwokat i Radca prawny Ubi IUs

  PRAWA WYKROCZEŃ, PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO I PRAWA KARNEGO

  W zakresie prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego i prawa karnego Kancelaria realizuje usługi z zakresu obrony osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym, a później obwinionych/oskarżonych w toku postępowania sądowego.
  Kancelaria oferuje także pomoc na rzecz oskarżyli prywatnych i oskarżyli posiłkowych, rozpoczynając od udzielenia porad prawnych, po reprezentację wyżej wymienionych w sprawach sądowych.
  Kancelaria służy pomocą również na etapie postępowania wykonawczego, poprzez świadczenie pomocy między innymi w zakresie zawieszenia kary, odroczenia wykonania kary, rozłożenia kary grzywny na raty, czy przerwy w wykonaniu kary.

  Prawo rodzinne

  PRAWA RODZINNEGO

  W przypadku prawa rodzinnego Kancelaria realizuje swoje usługi w zakresie prowadzenia spraw m.in. w sprawach o rozwód, o alimenty (w tym podwyższenie lub obniżenie alimentów), w przedmiocie unieważnienia związku małżeńskiego, o separację, o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka. Usługi dotyczą także ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami i spraw z zakresu władzy rodzicielskiej (pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej albo ograniczenie).

  Adwokat i Radca prawny Ubi IUs

  PRAWA CYWILNEGO

  W przypadku prawa cywilnego Kancelaria realizuje usługi w bardzo różnych sprawach, w tym m.in. w sprawach o ochronę dóbr osobistych, w sprawach o zapłatę, w sprawach o zadośćuczynienie, w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (np. w zakresie ochrony własności, w zakresie prawa własności, służebności przesyłu, służebności drogi koniecznej, służebności zasiedzenia, posiadania, prawa wieczystego, hipoteki, zastawu, zniesienia współwłasności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Są to także sprawy związane z odszkodowaniem w następstwie m.in. wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego, wypadku w gospodarstwie rolnym, błędów medycznych, czy sprawy z zakresu prawa spadkowego (m.in. sprawy o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku).

  Prawo Cywilne

  PRAWA HANDLOWEGO I PRAWA GOSPODARCZEGO

  W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria realizuje usługi związane z prawem handlowym m.in. rejestracji spółki, sporządzenia umowy spółki, dokonania zmian w KRS. Kancelarii można powierzyć również usługi związane ze sprawami z zakresu odpowiedzialności członków zarządu i wspólników, w sprawach z zakresu odpowiedzialności członków zarządu i wspólników, prawa naprawczego i upadłościowego, a także windykacji należności i dochodzenia należności w toku postępowania sądowego.

  Prawo rolnicy

  PRAWA ROLNEGO

  W przypadku prawa rolnego Kancelaria świadczy obsługę prawną gospodarstw rolnych, która polega na dostosowaniu gospodarstw rolnych do wymogów Unii Europejskiej, pozyskaniu dotacji unijnych oraz rozwiązywania sporów wynikających z umów. Kancelaria podejmuje współpracę z ekspertami tworzącymi portal rolnicy.com, co stanowi gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług.

  Prawo Cywilne

  PRAWA PRACY I PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  W przypadku prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach o uznaniu bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, w sprawach o ustalenie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o mobbing, o zapłatę, a także o dyskryminację. Usługi dotyczą także spraw dyscyplinarnych.

  windykacja prawna w Lublinie

  PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

  W sprawach prawa administracyjnego Kancelaria świadczy usługi prawne w postępowaniach przed organami administracji publicznej, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak i przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, prowadząc sprawy m.in. dotyczące zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, jak i ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  Ubi ius Świdnik

  Masz pytania w sprawie pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!

  UBI IUS Sp. z o.o.

  ADRES
  ul. Fantastyczna 8/1 A
  biurowiec COMBO IT
  20-531 Lublin

  TELEFON
  600 096 744

  E-MAIL
  odszkodowania@ubiius.pl

  GODZINY OTWARCIA INFOLINII
  poniedziałek – piątek: 08:00 – 17:00

  Dojedziemy do Świdnika

  udzielimy pomocy prawnej

  Wychodząc naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom Klientów, Kancelaria oferuje:
  – możliwość systemu godzinowego – w tym przypadku wynagrodzenie jest ustalane w zależności od poświęconego czasu na wykonanie zadania,
  – możliwość stałego wynagrodzenia,
  – możliwość systemu ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia, odpowiedniego w sprawach, w których możliwe jest ustalenie zakresu prac i nakładu pracy.

  Zalecany jest przy stałej obsłudze np. instytucji publicznych albo podmiotów gospodarczych.

  Wynagrodzenie, które zostaje ustalone przez Kancelarię nie obejmuje następujących wydatków, które ponosi Klient, takich jak: wydatki w toku postepowania (np. opinie biegłych) i wpis sądowy.

  Orientacyjna cena pomocy prawnej możliwa jest po wysłaniu przez Klienta zapytania, po opisaniu zwięźle stanu faktycznego sprawy.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!