Zakres spraw

Nasza Kancelaria działa w kilku dziedzinach

Prawo pracy
Odszkodowania z tytułu choroby zawodowej

W myśl obowiązujących w naszym kraju przepisów prawa za chorobę zawodową uważamy takie schorzenie, które jest wymienione w oficjalnym...

Czytaj więcej
Odszkodowanie za zawał serca w pracy

Dzięki pomocy naszego prawnika łatwiej będzie Ci walczyć o odszkodowanie. Wśród osób, które skorzystały już z naszych usług byli...

Czytaj więcej
Prawnik w sprawach ZUS

Pomagamy sporządzić odpowiednia dokumentację – odwołania od decyzji ZUS, wniosku o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości wobec Zakładu...

Czytaj więcej
Przywrócenie do pracy Lublin

Zostałeś bezpodstawnie zwolniony z pracy? Szukasz prawnika w Lublinie, zajmującego się przywróceniem do pracy? W kancelarii Ubi Ius prawnicy...

Czytaj więcej
Wypadek w pracy odszkodowanie

O odszkodowanie za wypadek przy pracy możemy ubiegać się bezpośrednio od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub od pracodawcy. Zwykle cała...

Czytaj więcej
Mobbing i dyskryminacja w pracy

Jeśli przez długi okres doświadczasz szantażu, zastraszania, poniżania, ośmieszania lub innej formy przemocy w miejscu pracy, koniecznie skorzystaj z...

Czytaj więcej
Poparzenie w pracy odszkodowanie

Starając się o odszkodowanie warto jest skorzystać z pomocy prawnika. Pomoże Ci on przejść przez całą, momentami skomplikowaną procedurę....

Czytaj więcej
Pylica płuc odszkodowanie

Osoby zainteresowane podjęciem starań o odszkodowanie z tytułu wystąpienia pylicy płuc zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną Ubi...

Czytaj więcej

Prawo pracy kancelaria Lublin

Prawo pracy obejmuje przepisy, które określają prawa i obowiązki pracowników i pracodawców stanowiących strony stosunku pracy. Głównie zakres prawa pracy obejmuje regulacje dotyczące, m.in. powstania, zmiany i ustania stosunku pracy, a także obowiązków pracownika i pracodawcy, czasu pracy, urlopów, wynagrodzenia, zwolnień, uprawnień w związku z urodzeniem i wychowaniem dziecka, równouprawnienia, a także sporów ze stosunku pracy. Pracownik to osoba, która została zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Pracodawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Musi zatrudniać pracowników, spełniając przy tym wymogi prawne i społeczne.
Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie, bogatą wiedzę i kompetencje w dziedzinie prawa pracy, nabyte na drodze obsługi prawnej firm i klientów indywidualnych, a także wielokrotnej reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi, między innymi:

 • w sprawach o zapłatę za godziny nadliczbowe,
 • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • o przywrócenie do pracy,
 • reprezentowanie klientów przed instytucjami publicznymi (organami państwowymi), tj. ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, a także prowadzenia negocjacji w postępowaniu sądowym i pozasądowym,
 • opinie z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy,
 • umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji,
 • umowy z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie,
 • negocjacje i mediacje z pracownikami i związkami zawodowymi, w tym tworzenie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
 • porozumienia, regulaminy pracy, wynagradzania i regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • reprezentację pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych,
 • odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy
  doradztwo dotyczące restrukturyzacji zakładu pracy i racjonalizacji zatrudnieni,
 • doradztwo dotyczące działalności agencji zatrudnienia oraz wszelkich form zatrudnienia Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce,
 • roszczenia pracownicze (m.in. o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, wynagrodzenie),
 • reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach, w tym także przed sądem,
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • spory z ZUS (m.in. o emerytury, renty),
 • zwolnienia grupowe i indywidualne,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • umowy o pracę, zlecenie i dzieło,
 • nadgodziny,
 • odprawy,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • sprawy o mobbing i dyskryminację,
 • regulaminy pracy i wynagradzania oraz inne akty i przepisy wewnętrzne pracodawcy,
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  kary porządkowe i świadectwa pracy,
 • dokumentacja pracownicza,

Jaki zakres obejmuje prawo pracy?

Określa ono w sposób szczegółowy i jednoznaczny, jakie są zarówno prawa, jak i obowiązki pracownika oraz pracodawcy na terenie Polski. Reguluje ono niezwykle istotne kwestie, takie jak powstanie stosunku pracy, jego ustanie oraz możliwości wprowadzenia w nim zmian, długość czasu pracy, urlop. W naszym kraju stosunkowo często dochodzi do sporów, w których stronami są pracownik i pracodawca. Dotyczy to również Lublina. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji, warto jest skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy. Jakie są główne przyczyny konfliktów pomiędzy zatrudnionym a zatrudniającym w Polsce? Dotyczą one takich kwestii, jak mobbing, wypadek w miejscu pracy, wątpliwości dotyczące wypowiedzenia, zaległe wypłaty. Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem czy pracodawcą, powinieneś zasięgnąć opinii doświadczonego specjalisty z dziedziny prawa pracy. Jeżeli mieszkasz w Lublinie lub jego okolicach i potrzebujesz konsultacji z prawnikiem, a Twoja sprawa dotyczy prawa pracy, skontaktuj się jak najszybciej z kancelarią UBI IUS. Umów się na spotkanie w naszym biurze mieszczącym się przy ulicy Fantastycznej. Kiedy poznamy szczegóły dotyczące problemu, z którym się zetknąłeś, będziemy mogli zaplanować dalsze kroki zmierzające do tego, aby sprawa zakończyła się po Twojej myśli. Wykorzystamy wszystkie możliwości przewidziane w obowiązujących na terenie naszego kraju przepisach prawa, aby tak właśnie się stało. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, możesz również skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Kancelarii Prawnej UBI IUS.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!