Powrót

Prawnik w sprawach ZUS


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy zajmujący się sprawami związanymi z ZUS

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Kancelaria Ubi Ius ma wieloletnie doświadczenie i szereg osiągnięć w dziedzinie prawa pracy, w tym spraw związanych z ZUS.

  Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych to takie sprawy, w których odwołano się od decyzji organów rentowych, związanych z:

  • ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem rodzinnym,
  • emeryturami i rentami,
  • innymi ze świadczeń, należących do właściwości ZUS,
  • odszkodowaniami, które przysługują w sytuacji pojawienia się wypadków i chorób, związanych ze służbą wojskową, bądź też służbą w Policji lub Służbie Więziennej.

  Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych to takie sprawy, które zostały wszczęte w wyniku niewydania przez organ rentowy decyzji w odpowiednim terminie, a także te sprawy, w których dokonano wniesienia odwołania od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, czy też sprawy o roszczenia ze stosunków prawnych pomiędzy członkami otwartych funduszy emerytalnych, a tymi funduszami lub organami. Za sprawy ubezpieczeniowe uważa się te sprawy, w których dokonano wniesienia odwołania od decyzji wydanej przez ZUS, bądź też inny organ rentowy.

  Czy warto poprosić o pomoc prawną?

  Na początku przede wszystkim należy podkreślić, że sprawy z zakresu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie są takie proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Objęte są one szczególną częścią Kodeksu Postępowania Cywilnego. Co to właściwie oznacza? Przede wszystkim to, że obowiązuje zupełnie inna procedura przed Wydziałami Sądów Ubezpieczeń Społecznych, niż przed Wydziałami Sądów Cywilnych, przede wszystkim sprawy związane z podejściem Sądu do zachowania terminów. Odwołując się, koniecznie należy sformułować właściwe wnioski, zawierające przedmiot żądania wyrzeczenia przez Sąd. W dodatku koniecznie trzeba podkreślić, że brak wypełnienia pewnego rodzaju procedur na etapie postępowania przed organami ZUS może doprowadzić do odrzucenia odwołania, nawet bez podjęcia próby zapoznania się z treścią merytoryczną. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

  Pomoc prawna – zakres spraw

  W kancelarii Ubi Ius pomagamy Klientom we wszystkich kwestiach spornych z ZUS w takich sprawach, jak:

  • zwrot należności pobranych świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • ustalenia zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym w sytuacji zbiegu tytułów do ubezpieczeń,
  • podlegania i niepodlegania ubezpieczeniom społecznym,
  • ustalenia zasad związanych z podleganiem ubezpieczeniom społecznym w sytuacji zbiegu tytułów do ubezpieczeń,
  • rent, emerytur i zasiłków z ubezpieczeń społecznych,
  • ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,
  • przekreślania należności w stosunku do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,

  Ponadto pomagamy sporządzić odpowiednia dokumentację – odwołania od decyzji ZUS, wniosku o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także gwarantujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

  TELEFON: 600 096 744

  Kancelaria prawna UBI IUS Sp. z o.o.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!