Zakres spraw

Nasza Kancelaria działa w kilku dziedzinach

Prawo budowlane
Lublin prawo budowlane

Przygotuj dokumentację dotyczącą Twojego przypadku, przedstaw także wszelkie inne istotne informacje dotyczące tej sprawy. Wtedy dowiesz się, co konkretnie...

Czytaj więcej
Prawnik zajmujący się prawem budowlanym

Pomoc prawnika zajmującego się prawem budowlanym Lublin może okazać się nieoceniona i znacznie przyspieszyć proces realizacji inwestycji budowlanej. Dzieje...

Czytaj więcej
Uzyskanie pozwolenia na budowę

Aby dokonać realizacji inwestycji budowlanej najczęściej trzeba mieć pozwolenie na budowę, niekiedy zgłoszenie budowy jest wystarczające.

Czytaj więcej
Wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu lub ograniczeniu (na mocy decyzji) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego albo innego prawa rzeczowego...

Czytaj więcej
Legalizacja samowoli budowlanej

Własny dom to marzenie wielu osób, które decydują się na zakup wybudowanego domu od firmy deweloperskiej lub postanawiają wybudować...

Czytaj więcej
Prawnik od nieruchomości

Nieruchomości bywają przedmiotem wielu różnych praw, dlatego stanowią istotną część w praktyce naszej kancelarii. Stąd też nasi prawnicy świadczą...

Czytaj więcej
Prawnik od spraw budowlanych

Sprawy budowlane są z reguły bardzo skomplikowane i ze względu na to potrafią ciągnąć się dosyć długo. Postępowania sądowe...

Czytaj więcej
Prawnik od prawa budowlanego

Toczące się przed sądem sprawy dotyczące prawa budowlanego nie należą do najłatwiejszych. Wie o tym każdy prawnik zajmujący się...

Czytaj więcej

Prawo budowlane kancelaria Lublin

Prawo budowlane to zbiór przepisów mających na celu uregulowanie kwestii związanych z projektowaniem obiektów mieszkalnych, biurowych i przemysłowych, ich budowy, remontu i rozbiórki na terenie Polski. Poruszony zostaje w nich również temat ekologii. Planowanie jakiejkolwiek inwestycji realizowanej na terenie naszego kraju ( także w Lublinie ) musi odbywać się z poszanowaniem zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Przepisy zawarte w prawie budowlanym w sposób jednoznaczny określają to, jak można uzyskać pozwolenie na budowę, kto i w jakim zakresie posiada uprawnienia do sprawowania określonych funkcji na placu budowy. Ustalony został tutaj również sposób postępowania w sytuacji, gdy w miejscu realizacji inwestycji doszło do wypadku z udziałem zatrudnionych na placu budowy pracowników oraz wtedy, gdy doszło do katastrofy budowlanej. Każdy, kto planuje budowę domu, obiektu przemysłowego lub biurowego lub też ma wplanach przebudowę obiektu albo jego rozbiórkę, powinien skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie budowlanym. Pozwoli to uniknąć ewentualnych kłopotów. Przeciętny mieszkaniec naszego kraju nie posiada zbyt dużej wiedzy prawniczej. Może więc naruszyć przepisy nawet nie zdając sobie z tego sprawy i ponieść tego konsekwencje. Można oszczędzić sobie tego typu problemów kontaktując się z prawnikiem przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z planowaną inwestycją. Kancelaria prawna UBI IUS zaprasza do kontaktu wszystkie te osoby, które potrzebują konsultacji dotyczących prawa budowlanego. Uzyskasz tutaj profesjonalną poradę. Możemy pomóc również w tym przypadku, gdy nastąpiło już wszczęcie postępowania dotyczącego tej właśnie gałęzi prawa. Nasze biuro mieści się w Lublinie przy ulicy Fantastycznej. Zadzwoń do nas lub prześlij wiadomość z wykorzystaniem formularza kontaktowego widocznego na stronie internetowej kancelarii. Umówisz się w ten sposób na spotkanie z prawnikiem, które odbędzie się naszym biurze. Będziemy chcieli poznać wszystkie szczegóły dotyczące Twojej sprawy, bowiem tylko to umożliwi nam udzielenie Ci skutecznej pomocy. Weź więc ze sobą dokumenty dotyczące Twojego przypadku. Po zapoznaniu się z przedmiotem sprawy i wszystkimi okolicznościami jej wystąpienia będziemy mogli ustalić, co należy dalej zrobić.

Prawo administracyjne kancelaria Lublin

Jedną z dziedzin należących do kręgu zainteresowania naszej Kancelarii jest prawo administracyjne. Determinowane jest to tym, iż zasadniczo każdy z nas, a przede wszystkim przedsiębiorcy spotykają się z zagadnieniami prawa administracyjnego na wielu płaszczyznach. Prawo administracyjne obejmuje zespół norm o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w podmiotowym znaczeniu, regulujących sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej. Zespół prawników, pracujących w lubelskiej Kancelarii Ubi Ius służy doradztwem i reprezentuje Klientów w sprawach z dziedziny prawa administracyjnego, regulującego stosunki pomiędzy pomiotami a organami administracji publicznej. Przede wszystkim są to sprawy:

  • przed organami administracji, w tym te dotyczące uzyskiwania decyzji administracyjnych, a także pozwoleń na budowę, wymaganych koncesji, zezwoleń, licencji itd.
  • z zakresu sporządzania odpowiednich wniosków i pism wszczynających postępowania, jak również tych składanych w toku postępowania,
  • toczące się przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
    wszczynane na drodze odwołania,

Ponadto, przygotowujemy opinie prawne, a także analizy z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, procedury administracyjnej oraz egzekucji w administracji).

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!