Powrót

Uzyskanie pozwolenia na budowę


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy pomagający uzyskać pozwolenie na budowę w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy przygotowaniu wniosku o pozwolenie na budowę?

  Aby dokonać realizacji inwestycji budowlanej najczęściej trzeba mieć pozwolenie na budowę, niekiedy zgłoszenie budowy jest wystarczające. W celu otrzymania pozwolenia na budowę należy złożyć odpowiedni wniosek, który sporządza się na urzędowym formularzu (można go pobrać w urzędzie powiatowym, urzędzie miasta, albo na ich stronach internetowych). We wniosku należy podać dane inwestora, rodzaj inwestycji, jej adres oraz dokumenty, które załączone zostaną do wniosku. Są to:

  • projekt budowlany (w czterech egzemplarzach) wraz z wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami,
  • zaświadczenie odpowiedniej izby samorządu zawodowego, które potwierdzi, że osoba odpowiedzialna za projekt jest wpisana na listę i ma uprawnienia do projektowania domów. Zaświadczenie musi być aktualne (co do dnia, w którym projekt został opracowany),
  • oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzja o warunkach zabudowy- jedynie w przypadku terenu, na którym znajduje się działka, nie ma wymaganego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (przelewem na konto urzędu powiatowego/urzędu miasta lub gotówką w kasie).

  Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w starostwie powiatowym (w urzędzie miasta w przypadku miast na prawach powiatu), na terenie którego leży działka przeznaczona pod inwestycję. Złożony wniosek jest wpisywany do rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę. Urząd na wydanie pozwolenia ma miesiąc od złożenia wniosku, natomiast w sytuacjach bardziej skomplikowanych czas ten może wydłużyć się do dwóch miesięcy. Po uzyskaniu wniosku o pozwolenie na budowę urzędnik ustala strony postępowania administracyjnego (właściciele, użytkownicy wieczyści oraz zarządcy nieruchomości, które znajdują się w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu). Wszyscy otrzymują zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Strony mogą brać czynny udział na każdym z jego etapów i zgłaszać uwagi dotyczące zebranych materiałów przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Potrzebujesz pomocy w kwestii uzyskania zgody na budowę? Zapraszamy do kancelarii Ubi ius. U nas możecie liczyć na profesjonalną poradę prawną i rzetelną obsługę.

   

  Masz pytania, zapraszamy do kontaktu – Kancelaria Prawna w Lublinie
  Telefon: 600 096 744

  Zakres spraw (prawnik od nieruchomości):

  • przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę,
  • zgłoszenie budowy,
  • zgłoszenie przebudowy.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!