Powrót

Legalizacja samowoli budowlanej pomoc prawna


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od legalizacji samowoli budowlanych w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy legalizacji samowoli budowlanej?

  Własny dom to marzenie wielu osób, które decydują się na zakup wybudowanego domu od firmy deweloperskiej lub postanawiają wybudować go samodzielnie. Rozpoczęcie budowy domu albo obiektu komercyjnego wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiedniego pozwolenia na budowę. Jeżeli budowa rozpocznie się z pominięciem dopełnienia formalności, bom zostaje uznany za samowolę budowlaną. Nasza kancelaria chętnie pomoże Państwu w zalegalizowaniu samowoli budowlanej. Zapraszamy do kontaktu.

  Samowola budowlana to postawienie każdego budynku, który powstał bez dopełnienia formalności wymaganych prawem albo powstał bez uprzedniego zgłoszenia budowy. Samowolą budowlaną jest nazywana także sytuacja, kiedy inwestor zaczął realizować budowę, ale starosta wniósł sprzeciw, rozpoczął budować budynek przed otrzymaniem decyzji z urzędu oraz zrealizował dobudowę, przebudowę albo nadbudowę obiektu bez wcześniejszego zgłoszenia tego w odpowiednim urzędzie.

  Prawo budowlane przewiduje kary dla osób, które nie dopełnią koniecznych formalności przed rozpoczęciem budowy. Wedle prawa na inwestora może zostać nałożona grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Warto pamiętać, że ujawnienie samowoli budowlanej nie zawsze oznacza konieczność rozebrania wniesionego lub przebudowanego obiektu, ponieważ według prawa możliwe jest dokonywanie legalizacji samowoli budowlanej. To wszystko zależy od daty zakończenia realizacji budowy.

  W przypadku, kiedy budowa została zakończona przez 01.01.1995 roku to zastosowanie ma ustawa z 1974 roku. Nie można dokonywać legalizacji samowoli budowlanej, jeżeli budynek albo jego część powoduje niebezpieczeństwo dla mienia lub ludzi albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych. Legalizacja samowoli budowlanej nie jest również możliwa, kiedy budowa znajduje się na terenie nieprzeznaczonym zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym pod zabudowę tudzież przeznaczonym pod zabudowę innego typu.

  W przypadku, kiedy budowa została zakończona po roku 1995 mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane z 1994 roku. Dokonać legalizacji samowoli budowlanej można w przypadku, kiedy budynek nie narusza przepisów, w tym techniczno – budowlanych w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego albo jego części do stanu zgodnego z prawem. Legalizacja może mieć miejsce również w przypadku, kiedy budynek jest zgodny z przepisami o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, a konkretniej z ustaleniami obowiązującymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innymi aktami prawa miejscowego.

  Zadania nadzoru budowlanego wykonywane są przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewodę przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Osoba, która ma zamiar dokonać legalizacji samowoli budowlanej, musi przedstawić następujące dokumenty w wyznaczonym terminie: 4 egzemplarze projektu budowlanego (razem z opiniami i innymi dokumentami), zaświadczenie burmistrza, wójta albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tudzież decyzji o warunkach zabudowany i zagospodarowania terenu, a także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  Oprócz złożenia odpowiednich dokumentów, inwestorzy powinni uregulować odpowiednią opłatę. Budynki wzniesione przed 1995 rokiem nie są obarczone opłatą legalizacyjną. Budynki wybudowane po 1995 roku obarczone są opłatą. Koszt stanowi iloczyn stawki opłaty, współczynnika wielkości budynku oraz współczynnika kategorii obiektu. Inwestor, który chce dokonać legalizacji samowoli budowlanej, powinien przygotować się na koszty rzędu 50 tysięcy złotych. Co ważne, instytucja przedawnienia nie ma zastosowania w prawie budowlanym, więc samowola budowlana się nie przedawnia.

  Potrzebujesz pomocy w legalizacji samowoli budowlanej? Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami, którzy profesjonalnie pomogą Ci dopełnić wszelakich formalności i odpowiedzą na wszelkie pytania.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!