Powrót

Nieruchomości pomoc prawna


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy od nieruchomości w Lublinie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników?
Nieruchomości bywają przedmiotem wielu różnych praw, dlatego stanowią istotną część w praktyce naszej kancelarii. Stąd też nasi prawnicy świadczą wszechstronną i rzetelną pomoc we wszelkich aspektach związanych z obrotem nieruchomościami, inwestycjami na rynku budowlanym, zagospodarowaniem terenu itp. Zajmujemy się kwestiami nabycia prawa własności, również przez ustanowienie, uwłaszczenie lub zasiedzenie.
Oferujemy profesjonalne doradztwo na każdym etapie procesu sprzedaży i zakupu nieruchomości. Na początku sprawdzamy status prawny lokalu, mieszkania, domu, budynku. Kontrolujemy sytuację właścicieli i podmiotów dysponujących prawem własności. W imieniu Klienta prowadzimy też negocjacje, analizujemy, opiniujemy i sprawdzamy warunki transakcji, a także przygotowujemy projekty umów (w tym umów sprzedaży prawa użytkowania, oddania w trwały zarząd, podziału/scalenia nieruchomości, przeniesienia prawa własności i innych).
Analizujemy ryzyko związane z zakupem nieruchomości i wskazujemy jak je wykluczyć lub zminimalizować. Kontrolujemy zgodność rzeczywistego stanu prawnego obiektu z zapisami w księdze wieczystej. Przyglądamy się ważności decyzji administracyjnych podejmowanych w stosunku do nieruchomości. Weryfikujemy plany zagospodarowania budynku lub lokalu pod kątem przepisów prawa miejscowego, prawa budowlanego.
Ponadto zajmujemy się porządkowaniem i regulowaniem statusu prawnego nieruchomości w toku właściwych postępowań (o rozgraniczenie, o stwierdzenie nabycia spadku, o podział spadku, o nabycie własności przez uwłaszczenie lub zasiedzenie, o zniesienie współwłasności). Nasi prawnicy występują w imieniu Klientów w sprawach administracyjnych, dyscyplinarnych i karnych dotyczących nieruchomości. Prowadzą niezbędne mediacje i negocjacje oraz postępowania arbitrażowe.
Dodatkowo oferujemy również obsługę prawną w przypadku inwestycji deweloperskich, przetargów. Świadczymy doradztwo w kwestiach związanych z najmem komercyjnym, wywłaszczeniem nieruchomości czy planowaniem przestrzennym.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!