Zakres spraw

Nasza Kancelaria działa w kilku dziedzinach

Pozostałe
Podważenie opinii biegłego

Nasi prawnicy pomogą w przeanalizowaniu opinii napisanej specjalistycznym językiem, która może być niezrozumiała dla osób niezajmujących się tą dziedziną....

Czytaj więcej
Prawnik Lublin prawo pracy

Służymy pomocą nie tylko w sądzie, możesz skontaktować się z nami, jeśli w Twojej firmie pojawił się problem, który...

Czytaj więcej
Prawnik zajmujący się prawem pracy

Jeśli jesteś pracownikiem lub pracodawcą i potrzebujesz prawnika zajmującego się prawem pracy w Lublinie, skorzystaj z pomocy profesjonalnej Kancelarii...

Czytaj więcej
Przywrócenie do pracy

Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę, ma prawo walczyć w sądzie o przywrócenie do pracy. Spełnienie takiego...

Czytaj więcej
Sporządzanie pism procesowych

Podczas sporządzania pism procesowych bardzo ważne jest zachowanie formalnych wymogów. Przestrzegać należy określonych wytycznych istotnych dla danego dokumentu. Zawrzeć...

Czytaj więcej
Prawo Pracy

Kancelaria Ubi Ius posiada bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy. Jest to gałąź prawa, która określa prawa...

Czytaj więcej
Odszkodowania prawnik

Doznałeś uszczerbków na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy lub błędów lekarskich ? Zapewne przysługuje Ci odszkodowanie powypadkowe...

Czytaj więcej
Zastępstwo sądowe

Proces sądowy opiera się na zasadzie bezstronnego kierowania przebiegiem sprawy przez przewodniczącego składu orzekającego oraz na zasadzie równorzędności.

Czytaj więcej
Pismo procesowe

Niektórzy ludzie podejmuje decyzję o samodzielnym prowadzeniu sprawy sądowe, polegając w tym zakresie na sugestiach znajomych, własnym doświadczeniu albo...

Czytaj więcej
  • Sporządzanie pism procesowych – pismo procesowe jest takim dokumentem, przy którego sporządzaniu konieczne jest zachowanie szczególnej uwagi. Nie ma tutaj miejsca na pomyłkę lub też własną interpretację ustalonych zasad. W takich przypadkach pismo może być zwrócone przez sąd. Konieczność naniesienia poprawek i jego ponownego złożenia opóźni rozpoczęcie postępowania. Jeśli ma ono mieć charakter procesowy, to odpowiednim dokumentem, jaki należy złożyć, jest pozew. Jeżeli chodzi o wszczęcie postępowania nieprocesowego, konieczne jest złożenie wniosku. W przypadku niektórych spraw rozpatrywanych przez sądy osoba pozwana zobowiązana jest do pisemnej odpowiedzi, która musi być udzielona z wykorzystaniem przewidzianego dla tego typu spraw formularza. Planujesz sporządzenie pozwu? Pamiętaj o tym, że skierowany powinien być nie tylko do konkretnego sądu, ale również do odpowiedniego w danym przypadku wydziału. Pismo to powinno zawierać dane osobowe stron lub też ewentualnie nazwy przedsiębiorstw, fundacji lub innych podmiotów będących stronami sporu. Konieczne będzie również podanie adresów. Należy również pamiętać o tym, aby dokument został prawidłowo zatytułowany. Musisz także podać czego żądasz w związku z wszczęciem postępowania oraz uzasadnić to, dlaczego zależy Ci właśnie na tym. Jak każde pismo, tak i procesowe musi zostać podpisane. Swój podpis może tutaj złożyć pełnomocnik pomysłodawcy pisma lub jego przedstawiciel. Jak widać samo złożenie dokumentu wiąże się z koniecznością dostosowania się do przepisów obowiązującego w Polsce prawa. Zdecydowanie nie ma tutaj miejsca na dowolność. Popełnienie błędu skutkuje zwróceniem pisma procesowego celem jego uzupełnienia. Powoduje to opóźnienie rozpoczęcia działań przez sąd, a tego osoba składająca dokument na pewno chce uniknąć. Zależy jej przecież na tym, aby postępowanie rozpoczęło się jak najszybciej. Nie musisz zajmować się tym sam, możesz poprosić o pomoc prawnika. Dzięki niemu unikniesz błędów, które zapewne popełniłbyś, gdybyś zdecydował się na samodzielne działanie. Dzięki zwróceniu się o pomoc do kancelarii prawnej zapewniasz sobie pomoc na każdym etapie trwania sprawy, również na tym początkowym, związanym ze sporządzeniem odpowiedniego pisma.
  • Zastępstwo sądowe – aby można było stwierdzić, że dany proces sądowy odbył się zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami prawa, musi zostać spełnionych kilka wymogów. Przebieg postępowania musi być kierowany przez obiektywnego przewodniczącego składu orzekającego. Zobowiązany jest on do traktowania obu stron tak samo. Nie może powstać wrażenie, że sprzyja którejś z nich. Dotyczy to również tych postępowań, w trakcie których jedna ze stron nie korzysta z pomocy prawnika. Oczywiście można założyć, że ewentualne błędy zostaną naprawione po złożonej apelacji, najlepiej jednak przygotować się jak najlepiej już do pierwszego etapu procesu nie licząc na to, co ewentualnie zdarzy się później. Zdarzają się przypadki postępowań, których uczestnik nie korzysta z pomocy prawnika, jednak dzieje się tak bardzo rzadko. Prawnik wydaje się być niezbędny, aby móc skutecznie przedstawić swoje racje. Jest również możliwe udzielenie prawnikowi pełnomocnictwa procesowego. Także wtedy, gdy sprawa jest już w toku. Można wtedy uczynić prawnika Twoim nowym pełnomocnikiem, lub też zaangażować go w trwające postępowanie jako dodatkowego pełnomocnika. W przypadku zastępstwa procesowego chodzi o to, aby możliwe było przeprowadzenie wszystkich koniecznych do ustalenia wyroku rozpraw. W ich trakcie będą przesłuchiwani świadkowie, składane będą kolejne pisma. Osoba, która zaangażuje prawnika w ramach zastępstwa procesowego, nie będzie musiała stawiać się osobiście na każdej z przeprowadzanych rozpraw. Jeżeli udzielisz prawnikowi pełnego pełnomocnictwa, będzie on mógł m.in. przygotować w Twoim imieniu apelację. Nie będzie on miał jednak prawa do podejmowania własnych decyzji. Każda z nich będzie dokładnie omówiona z Tobą. Zainteresowała Cię treść tego artykułu? Chciałbyś udzielić prawnikowi opisanego powyżej pełnomocnictwa? Skontaktuj się z kancelarią Ubi Ius. Czekamy na Twój mail lub telefon. Dzięki naszej profesjonalnej pomocy szansa na to, aby rozstrzygnięcie sprawy było dla Ciebie korzystne, będzie znacznie większa.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!