Powrót

Sporządzanie pism procesowych UBI IUS Lublin


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Pisma procesowe sporządzanie - zapraszamy do kontaktu

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników UBI IUS przy pismach procesowych?

Podczas sporządzania pism procesowych bardzo ważne jest zachowanie formalnych wymogów. Przestrzegać należy określonych wytycznych istotnych dla danego dokumentu. Zawrzeć też trzeba wszystkie niezbędne elementy charakterystyczne dla wybranej formy. Niewłaściwa konstrukcja może być przyczyną zwrócenia pisma procesowego.

By sąd mógł wszcząć postępowanie procesowe, niezbędny jest pozew. W przypadku postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego lub innego postępowania nieprocesowego konieczne okazuje się natomiast złożenie wniosku. W niektórych sprawach pozwany ma obowiązek odpowiedzieć na pozew, na dodatek powinien to zrobić na wskazanym formularzu urzędowym. Jednak nawet jeśli dokument nie ma z góry ustalonej struktury, to i tak sporządzanie pism procesowych podlega określonym regułom. Dla osoby bez prawniczego wykształcenia zalecenia dotyczące tego typu spraw nie zawsze są jasne i zrozumiałe, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej porady specjalisty albo właśnie jemu zlecić przygotowanie poprawnie zbudowanego pisma.

Przy konstruowaniu pozwu bardzo ważne jest oznaczenie sądu, do którego kierujemy pismo. Należy pamiętać, by dokładnie wskazać nie tylko rodzaj instytucji, ale też konkretny wydział zajmujący się rozpoznawaniem spraw, takich jak nasza. Czasami trzeba również określić specjalizację danego wydziału i jego adres.

Sporządzając pismo procesowe, takie jak pozew należy również wymienić nazwy lub imiona i nazwiska stron, ich siedziby, ewentualnie dane pełnomocników, ustawowych przedstawicieli wraz z pełnomocnictwami. Dokument trzeba również odpowiednio zatytułować (np. pozew o rozwód).
Ważnym elementem jest żądanie i uzasadnienie, czyli osnowa wniosku przedstawionego w pozwie. Tutaj warto wymienić dowody, które potwierdzałyby prawdziwość przytoczonych zajść lub okoliczności i wyliczyć, czego się domagamy w związku z daną sprawą.
Pozew musi zostać podpisany. Może być to własnoręczny podpis osoby składającej pismo lub jego pełnomocnika (radcy, adwokata) czy ustawowego przedstawiciela.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!