Powrót

Przywrócenie do pracy sąd pracy


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy / Adwokaci od spraw z zakresu prawa pracy

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy sprawach z prawa pracy?

Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę, ma prawo walczyć w sądzie o przywrócenie do pracy. Spełnienie takiego żądania wymaga przeprowadzenia sprawy sądowej i wydania przez sąd odpowiedniego wyroku. Sąd może nie przychylić się do żądania pracownika, gdy uzna, że jest to niemożliwe lub niecelowe. W takiej sytuacji przyzna pracownikowi odszkodowanie. Niecelowość i niemożliwość przywrócenia pracownika do pracy może wiązać się z przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy, a także pracownika. Najczęstszym powodem niezgody na przywrócenie pracownika do pracy związanym z funkcjonowaniem pracodawcy jest likwidacja stanowiska pracy, które dotąd zajmował, a także brak środków na utrzymanie dotychczasowego stanu zatrudnienia. Za niecelowością przywrócenia pracownika do pracy będzie też najczęściej przemawiała konieczność zwolnienia przez to innego dobrze wykonującego swoje obowiązki pracownika. Również konieczność zatrudnienia nowych wykwalifikowanych pracowników, których powód nie posiada, przemawia za uznaniem niecelowości przywrócenia go do pracy. Przyczynami zależnymi od pracownika są np. wielokrotne nieusprawiedliwione nieobecności pracownika lub zażywanie alkoholu w pracy, które stanowią ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Żeby pracownik założył sprawę sądową, musi skierować do sądu pozew o przywrócenie do pracy. Sąd uwzględni wniosek pracownika o przywrócenie do pracy, pod warunkiem, że po rozpoznaniu sprawy ustali, że rozwiązanie umowy miało związek z naruszeniem przepisów prawa pracy lub było nieuzasadnione. W takiej sytuacji pracownik zostanie przywrócony do pracy na stanowisko, które wcześniej zajmował. Potrzebujesz pomocy w kwestii przywrócenia do pracy? Zapraszamy do kancelarii prawa pracy Ubi ius. U nas możecie liczyć na profesjonalną poradę prawną i rzetelną obsługę.

Kancelaria Ubi Ius posiada bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy. Jest to gałąź prawa, która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w miejscu pracy.

Do usług prawnych naszej kancelarii można zaliczyć:

  • Doradztwo i reprezentacje pracowników oraz pracodawców w sporach, na drodze sądowej i pozasądowej.
  • Doradztwo w zakresie ustalenia istnienie stosunku pracy.
  • Udzielanie porad oraz prowadzenie spraw o należne wynagrodzenie za pracę.
  • Udzielanie porad oraz prowadzenie spraw o przywrócenie do pracy.
  • Doradztwo oraz prowadzenie spraw odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z usługami z zakresu prawa pracy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na spotkanie.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!