Powrót

Mobbing i dyskryminacja w pracy


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy zajmujący się mobbingiem i dyskryminacją w pracy

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Kancelaria Ubi Ius ma wieloletnie doświadczenie i szereg osiągnięć w dziedzinie prawa pracy, mobbingu i dyskryminacji w pracy.

  Mobbing jest to uporczywe i długotrwałe prześladowanie, nękanie i zastraszanie, a także stosowanie przemocy psychicznej w stosunku do podwładnego lub współpracownika w miejscu zatrudnienia. Mobbing doprowadza do poniżenia pracownika, ośmieszenia, obniżenia samooceny, wyeliminowania, bądź też odizolowania pracownika od współpracowników. Coraz więcej osób doświadcza w pracy mobbingu i dyskryminacji. Warto wiedzieć, że jest to zjawisko poniżające pracownika, które nigdy nie powinno mieć miejsca, a ponadto jest naruszeniem prawa pracy.

  W polskim prawie artykuł 943 § 2. Kodeksu pracy reguluje kwestię mobbingu. Wyjaśnia on pojęcie mobbingu, a także wskazuje na to, iż osobą, która dopuszcza się mobbingu, nie musi być pracodawca, a jedynie przełożony lub współpracownik. Zgodnie z art. 943 §3 Kodeksu Pracy, pracownik ma możliwość dochodzenia zadośćuczynienia pieniężnego od pracodawcy za utratę zdrowia, spowodowaną mobbingiem. Ponadto artykuł 943 §4. K. p. mówi, że jeśli mobbing był przyczyną rozwiązania umowy o pracę, pracownik ma prawo dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie.

  Dyskryminacja w miejscu zatrudnienia występuje zazwyczaj wtedy, gdy dochodzi do nierównego traktowania pracowników. Kwestię tę reguluje art. 183a  Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownicy powinni być traktowani równo w zakresie: nawiązania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków awansowania, warunków zatrudnienia, warunków dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do kryteriów dyskryminacji należą przede wszystkim wiek, płeć, rasa, religia, przynależność, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna, a także zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy nie mogą być kryterium dyskryminacji. Jeśli przez długi okres doświadczasz szantażu, zastraszania, poniżania, ośmieszania lub innej formy przemocy w miejscu pracy, koniecznie skorzystaj z pomocy prawnej.

  Szukasz prawnika zajmującego się mobbingiem i dyskryminacją w pracy? Kancelaria Ubi Ius świadczy kompleksową pomoc prawną, służy poradami, a nawet reprezentuje klienta przed sądem. Zapraszamy do kontaktu!

   

  TELEFON: 600 096 744

  Kancelaria prawna UBI IUS Sp. z o.o.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!