Powrót

Wypadek w pracy odszkodowanie


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy zajmujący się wypadkami w pracy

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Kancelaria Ubi Ius ma wieloletnie doświadczenie i szereg osiągnięć w dziedzinie prawa pracy, w tym odszkodowań za wypadek w pracy.

  Dane dotyczące wypadków przy pracy są zatrważające. Co roku liczby te osiągają naprawdę wysoki poziom i liczone są w dziesiątkach tysięcy zgłoszeń. Co gorsze sytuacja wcale nie ulega poprawie, a ilość zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym nie spada. Niestety wniosek nasuwający się po prześledzeniu wyników jest jeden – zasady BHP są nagminnie łamane, a pracodawcy nie zapewniają swoim pracownikom właściwych warunków.

  Przyczyną niefortunnych zdarzeń, które często pociągają za sobą bardzo poważne konsekwencje, są braki, jeśli chodzi o odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje zatrudnionych, wady i uszkodzenia sprzętu albo nieodpowiednie zabezpieczenie urządzeń, niedostosowanie miejsc pracy, a także obarczanie personelu zbyt dużą ilością zadań. Tragiczne konsekwencje prowadzą niejednokrotnie do poważnych uszczerbków na zdrowiu, niepełnosprawności i zupełnego wykluczenia z dalszej aktywności zawodowej.
  Niestety często zdarza się, że poszkodowani pod presją pracodawcy lub w obawie przed utratą zatrudnienia nie decydują się na walkę o należne odszkodowanie za wypadek przy pracy. To postawa błędna. Rezygnowanie z własnych praw ma bowiem skutki nie tylko dla samego poszkodowanego, ale także dla innych pracowników, którzy mogą być dalej narażani na podobne konsekwencje zaniedbań w przedsiębiorstwie.

  Choć dla wielu jest to kwestia oczywista, warto jednak wyjaśnić, co w aspekcie prawnym kryje się pod pojęciem wypadku przy pracy. To związane z pracą nagłe zdarzenie, którego konsekwencją jest uraz lub śmierć. Do niebezpiecznej sytuacji może dojść podczas wykonywania czynności na polecenie przełożonego, jak i bez takiej dyspozycji. Wypadki przy pracy zdarzają się również podczas delegacji, podróży służbowej, szkolenia, wykonywania zadań na rzecz organizacji związkowych działających w przedsiębiorstwie oraz w drodze z zakładu pracy do miejsca, w którym pracownik został zobowiązany przez pracodawcę do wykonywania określonych czynności służbowych. Pamiętajmy jednak, że zdarzenie, do którego doszło w czasie podróży do albo z pracy nie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy.

  Po zaistnieniu nieszczęśliwego zdarzenia należy bezzwłocznie powiadomić pracodawcę o tym fakcie. Powinien to zrobić sam poszkodowany lub ewentualnie świadek zdarzenia (jeśli ofiara jest nieprzytomna albo jej stan zdrowia uniemożliwia dopełnienie tego obowiązku). Osoby zatrudnione na innych zasadach niż umowa o pracę powinny o wypadku poinformować reprezentantów podmiotu, dla którego wykonywały określone czynności służbowe.

  Pierwszym działaniem pracodawcy po otrzymaniu takiego zgłoszenia powinno być udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu, przygotowanie karty wypadku lub protokołu (dla poszkodowanego i oddziału inspekcji pracy) oraz zabezpieczenie miejsca wypadku.

  O odszkodowanie za wypadek przy pracy możemy ubiegać się bezpośrednio od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub od pracodawcy. Zwykle cała procedura wymaga zgromadzenia szeregu dokumentów, zaświadczeń, przedstawienia stosownych wniosków. W przygotowaniu i zebraniu niezbędnych pism oraz w prowadzeniu sprawy o dochodzenie roszczeń w wyżej wymienionych sprawach pomogą Państwu pracownicy naszej kancelarii odszkodowawczej.

   

  TELEFON: 600 096 744

  Kancelaria prawna UBI IUS Sp. z o.o.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!