Powrót

Ograniczenie władzy rodzicielskiej


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. By przeprowadzić zaprzeczenie ojcostwa, trzeba złożyć pozew do sądu i udowodnić, że mąż matki albo prawny ojciec dziecka nie jest ojcem biologicznym. Jeszcze przed wszczęciem sprawy należy zgromadzić odpowiednie dowody.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

  Władza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków rodziców wobec dzieci. Przysługuje ona obojgu rodzicom. Władzę rodzicielską w Polsce regulują głównie przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 92-112 k. r. o.). Zgodnie z artykułem 95 Kodeksu Opiekuńczego i Rodzinnego, do podstawowych obowiązków rodziców zaliczyć należy dbanie o dobro dziecka poprzez zapewnienie mu odpowiedniego wychowania, bezpieczeństwa oraz opieki nad nim i jego majątkiem, aż do uzyskania przez niego pełnoletności. W określonych przypadkach władza rodzicielska może zostać odebrana lub ograniczona. Skupmy się na tym drugim pojęciu.

  Co to jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej to odebranie jednemu z rodziców tymczasową możliwość podejmowania decyzji na temat wychowania, czy majątku dziecka. Sąd całkowicie określa rodzaj uprawnień i obowiązków rodzica w stosunku do nieletniego. Do ograniczenia władzy rodzicielskiej może dojść w sytuacji, gdy zagrożone jest dobro dziecka. Dobro dziecka jest wartością priorytetową i podlega szczególnej ochronie. Przepis art. 95 § 3 kro. stanowi, że władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny. Dlatego też, rodzice są zobowiązani do takiego wykonywania władzy rodzicielskiej, by ich wszelkie działania odpowiadały przede wszystkim interesom dziecka. Artykuł 109 KRO mówi o tym, że Sąd Rodzinny ma bardzo duże kompetencje w kwestii regulowania władzy rodzicielskiej. Może wydać dowolne rozporządzenie, jakie w danej sytuacji najlepsze jest dla dobra dziecka.

  Kiedy dobro dziecka jest zagrożone?

  Dobro dziecka może być zagrożone przede wszystkim wtedy, gdy dochodzi do:

  • zaniedbywania potrzeb dziecka,
  • niewłaściwego dbania o zdrowie dziecka,
  • zaniechania realizacji obowiązków szkolnych,
  • pozostawienia dziecka bez opieki,
  • doprowadzenia do sytuacji pojawienia się zagrożenia zdrowia lub nawet życia dziecka.

  Jakie są skutki ograniczenia władzy rodzicielskiej?

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej wiąże się z pewnymi skutkami.

  Zdarza się, że może ono bardzo mocno utrudniać normalne funkcjonowanie rodziny. Przede wszystkim część decyzji rodzic może podejmować jedynie za zgodą sądu. Dziecko może również trafić do rodziny zastępczej, ale ma to miejsce dopiero wtedy, gdy władza rodzicielska zostanie ograniczona obojgu rodzicom.

  Szukasz prawnika w Lublinie, który zajmuje się kwestią ograniczenia władzy rodzicielskiej? Kancelaria prawna UBI IUS zajmuje się sprawami związanymi z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, zawieszeniem lub odebraniem. Udzielamy porad prawnych, uczestniczymy w negocjacjach między rodzicami, pomagamy sporządzić potrzebną dokumentację oraz reprezentujemy Klienta przed sądem. Zapraszamy do kontaktu!

   

  TELEFON: 600 096 744

  Kancelaria prawna UBI IUS Sp. z o.o.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!