Powrót

Prawnik od podziału majątku wspólnego małżonków


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od podziału majątku wspólnego małżonków w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy podziale majątku wspólnego małżonków?

  Zgodnie z prawem ustawowa wspólność majątkowa powstaje w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Małżonkowie mogą ten ustawowy ustrój ograniczać lub rozszerzać. Mogą też zdecydować się na rozdzielność majątkową. Jednak pamiętać należy, że odmienne od zwyczajowego uregulowanie sytuacji majątkowej wiąże się z koniecznością sporządzenia odrębnego aktu notarialnego.

  W skład wspólności majątkowej wchodzą przedmioty, które para nabyła w czasie trwania małżeństwa, niezależnie od tego, czy zakupów dokonywali oboje, każde z nich osobna, czy tylko jedno z nich. Wymienia się tu przede wszystkim dochody i wynagrodzenie uzyskane z pracy zarobkowej, dochody uzyskane z majątku wspólnego, ale i osobistego oraz środki zgromadzone na pracowniczych funduszach emerytalnych. W skład majątku osobistego nie wchodzą majątki osobiste małżonków, a więc przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej, przedmioty nabyte przez darowiznę, zapis lub dziedziczenie, wierzytelności wynikające z zaległego wynagrodzenia za pracę, prawa autorskie czy inne przedmioty nienależące do wspólnego majątku.

  Wspólność majątkowa ustaje wraz z końcem małżeństwa, którego przyczyną może być śmierć, unieważnienie związku lub rozwód. Jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku wspólnego, wówczas cały proces można przeprowadzić na drodze umowy. Jeśli jednak występuje między nimi konflikt, to rozstrzygnięciem sporu musi zająć się sąd.

  Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków można złożyć w dowolnym momencie po ustaniu ustawowej wspólności, gdyż możliwość taka nie ulega przedawnieniu. W dokumencie należy wskazać majątek, którego dotyczy sprawa, a także zawrzeć wprost wyrażone żądanie. Zgłaszać można różne roszczenia. Można domagać się ustalenia nierównych udziałów we wspólnym majątku z uwagi na stopień przyczynienia do powstania majątku czy zaliczenia określonych przedmiotów do majątku wspólnego. Niekiedy małżonkowie występują też o unieważnienie małżeńskiej umowy majątkowej.

  W toku postępowania sąd ustala wartość i skład majątku, a następnie decyduje o podziale majątku wspólnego małżonków.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!