Powrót

Wydziedziczenie przesłanki


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od wydziedziczenia

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika przy sprawach o wydziedziczenie?

  Wydziedziczenie to inaczej pozbawienie prawa do zachowku spadkobiercy ustawowego. Aby dokonać wydziedziczenia, konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków. Wydziedziczenie musi spełniać określone wymogi, gdyż w przeciwnym wypadku będzie ono bezskuteczne.

  Aby można było skutecznie przeprowadzić wydziedziczenie, muszą zostać spełnione poniższe przesłanki:

  1. Wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
  2. Dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci.
  3. Uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

  Pierwszy podpunkt dotyczy przede wszystkim sytuacji, w której spadkobierca uczestniczy w działalności przestępczej, jest hazardzistą lub zmaga się z uzależnieniami, takimi jak alkohol czy narkotyki. Istotnym warunkiem jest jednak to, aby taka działalność była ciągła, a nie jednorazowa.

  Kolejny podpunkt dotyczy popełnienia przestępstwa względem spadkodawcy umyślnie lub publicznej obrazy i znieważenia np. przez czyny, gesty lub za pomocą pewnych słów. Punkt trzeci dotyczy natomiast sytuacji, w której spadkobierca nie wypełnia obowiązku alimentacyjnego, całkowicie zerwał kontakty z rodziną lub zaniedbuje spadkodawcę na przykład podczas choroby.

  Jak dokonać wydziedziczenia?

  Wydziedziczenie jest osobnym aktem prawnym, który należy zamieścić w testamencie. Aby wydziedziczenie było skuteczne, musi ono zawierać dokładną przyczynę wydziedziczenia, która będzie powodem dla pozbawienia prawa do zachowku. Samo nieuwzględnienie danej osoby w testamencie nie jest równoznaczne z jej wydziedziczeniem, ponieważ po śmierci testatora taka osoba będzie mogła nadal ubiegać się o zachowek. Jeśli przyczyna wydziedziczenia nie będzie jasno określona w testamencie — automatycznie będzie ono bezskuteczne.

  O czym należy pamiętać podczas wydziedziczenia?

  W wyniku wydziedziczenia osoba wydziedziczona nie otrzyma żadnego prawa do zachowku, natomiast nie można tego prawa pozbawić dzieci wydziedziczonego. Jest to bardzo istotne, szczególnie jeśli dzieci są małoletnie lub niezdolne do pracy, ponieważ w takim wypadku może okazać się, że zachowek dla nich będzie jeszcze wyższy niż dla osoby wydziedziczonej. W takiej sytuacji może dojść do sytuacji, w której testamentowy spadkobierca dostanie mniejszą część spadku, przez to, że zachowek dla dalszych zstępnych będzie wyższy niż dla wydziedziczonego.

  Jeśli mamy pewność, że wydziedziczenie danej osoby będzie odpowiednią decyzją, ponieważ spełnia ona ku temu przesłanki, należy sporządzić odpowiedni testament. Warto skorzystać w tej sytuacji z pomocy notarialnej, aby sam testament również był ważny. Notariusz sprawdzi, czy podane przez testatora przesłanki są podstawą do wydziedziczenia i sporządzi odpowiedni dokument.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!