Powrót

Prawnik Lublin: sprawy rozwodowe, pozew o rozwód


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od spraw rozwodowych w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach rozwodowych?

  W polskich sądach jednymi z najczęściej toczących się postępowań są sprawy rozwodowe. Zaledwie niewielki odsetek z nich trwa krótko i kończy się po jednej rozprawie – najczęściej wtedy, gdy obie strony są zgodne co do rozkładu pożycia. Częściej jednak procedury ciągną się miesiącami, a małżonkowie wzywani są regularnie do sądu (np. w Lublinie lub innym mieście w kraju). Zakończenie małżeństwa jest trudne szczególnie wtedy, gdy partnerzy nie mogą zgodzić się co do podziału majątku, kwestii opieki nad dziećmi czy wreszcie orzeczenia o winie.

  Rozwód jest rozwiązaniem małżeństwa, które stwierdza sąd. Jednak by doszło do takiego orzeczenia, musi nastąpić zupełny, trwały i nieodwracalny rozkład pożycia. Jak można go stwierdzić? Najczęściej uznaje się, że następuje wtedy, gdy ustaje więź fizyczna, emocjonalna, duchowa i gospodarcza między małżonkami i nie ma szans ani perspektyw na to, by ten stan uległ zmianie lub poprawie.

  Pozew rozwodowy może wnieść każde z małżonków i nawet jeśli druga strona nie zgadza się na rozwód, nie znaczy to, że sąd automatycznie oddali powództwo. Najpierw zostaną zbadane motywy obojga małżonków. Sąd dokładnie przyjrzy się powodom i oceni, dlaczego jedna osoba chce, a druga odmawia rozwiązania małżeństwa.
  Negatywnej decyzji sądu można spodziewać się wówczas, gdy rozwodu żąda współmałżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia (chyba że druga strona zgadza się na rozwód), rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz wtedy, gdy na skutek rozpadu małżeństwa i rozwodu miałyby ucierpieć niepełnoletnie wspólne dzieci małżonków.

  Jeśli małżeństwo ma dzieci, to przed rozprawą są one kierowane do poradni psychologicznej, gdzie specjalista ocenia rodzaj więzi, jaki łączy małoletnich z rodzicami.

  Warto zdawać sobie sprawę, że alkoholizm męża lub żony, zdrada, sporadyczne przypadki przemocy domowej czy wreszcie obopólna zgoda na rozwód obojga partnerów nie stanowią wystarczającej podstawy dla sądu (np. w Lublinie) do orzeczenia zakończenia małżeństwa. Podstawą taką jest przede wszystkim trwały i zupełny rozpad pożycia. To tej kwestii w pierwszej kolejności przygląda się sąd.

  Pozew rozwodowy wnosi się do właściwego sądu okręgowego, czyli do tego, który odpowiada ostatniemu wspólnemu miejscu zamieszkania (jeśli jedno z małżonków nadal przebywa w danym okręgu) lub miejscu zamieszkania osoby pozwanej (jeśli obie strony mieszkają w różnych miejscach). Gdy nie można określić miejsca zamieszkania osoby pozwanej, wtedy pozew składa się w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania powoda.

  W przypadku sprawy rozwodowej sąd może orzec:

  • winę obojga małżonków,
  • winę wyłącznie jednego z małżonków,
  • rozwiązać małżeństwo przez rozwód, nie orzekając o winie któregoś z małżonków.

   

  PRAWO ROZWODOWE – SPRAWNY ROZWÓD LUBLIN z UBI IUS

  Art. 56 k.r.i.o.p. stanowi, że jeśli pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, każda ze stron może żądać, aby sąd dokonał rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód, jeśli nie występują żadne negatywne przesłanki rozwodowe, a więc jeśli rozwód nie będzie godził dobru wspólnych małoletnich dzieci, zasadom współżycia społecznego, bądź też żąda go tylko i wyłącznie winny małżonek. W celu wszczęcia postępowania rozwodowego, w pierwszej kolejności warto sporządzić pozew o rozwód spełniający ogólne warunki pisma procesowego. W pozwie przede wszystkim trzeba szczegółowo określić, jakie są postulaty pozwu, czyli jakie ma oczekiwania powód.

  Do najczęstszych wniosków formalnych pozwu zaliczyć można:

  • orzeczenie rozwodu z orzekaniem o wyłącznej winie drugiej strony, bądź też bez orzekania o winie,
  • orzeczenie o władzy rodzicielskiej (tj. ograniczenie, pozbawienie lub pozostawienie władzy rodzicielskiej) nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
  • orzeczenie o miejscu zamieszkania dzieci,
  • orzeczenie o alimentach na rzecz dzieci,
  • orzeczenie o kontaktach małoletnich dzieci z drugim rodzicem,
  • orzeczenie o podziale wspólnego majątku,
  • orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
  • orzeczenie o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.

  Pozew rozwodowy powinien zawierać uzasadnienie ze wskazaniem daty ustania wszystkich więzi pomiędzy małżonkami. Ponadto w pozwie powinno się podać dowody, np. dowód z zeznać świadków, dowody z dokumentów, dowody z opinii biegłych, które mają bardzo ważne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

   

  Co to jest małżeństwo w rozumieniu prawa?

  Instytucja małżeństwa to prawnie zawarty związek kobiety i mężczyzny, oparty na trzech fundamentach: więzi gospodarczej, duchowej i fizycznej. Wszelkie okoliczności, w których pomiędzy małżonkami nie pojawia się żadna z wymienionych wyżej więzi, jest prawnie uzasadnioną przyczyną rozwodu. Częstokroć zdarza się, że zaraz po ślubie, czyli na początkowym etapie, gdy pożycie małżeńskie układa się bardzo dobrze, małżonkowie realizują wspólne plany, tj. budują dom, starają się o dziecko, zwiększają swój dobytek, czy też zaciągają kredyt, w celu realizacji wspólnych planów. Wszystkie te działania prowadzone są, by wieść szczęśliwe, rodzinne życie. Jednakże często bywa odwrotnie i te inwestycje stanowią główną przyczynę sporu. Główne pytania, jakie zadaje sobie jedna ze stron (zastanawiająca się nad rozwodem) to: co będzie dalej z naszym majątkiem, dziećmi, wspólnym kredytem i mieszkaniem oraz kiedy najlepiej podjąć decyzję o rozwodzie?

   

  Kiedy najlepiej wnieść o rozwód?

  Bez wątpienia decyzja o wniesieniu sprawy rozwodowej do sądu dla każdego to niewyobrażalny stres i bardzo ciężkie przeżycie. Zanim zdecydujemy się na rozwód, warto zaczerpnąć porady specjalisty, który przeprowadzi przez wszystkie etapy tego wydarzenia, pomoże zminimalizować towarzyszący temu stres oraz wszelkie przykrości związane z rozwodem. Prawnik zadba kompleksowo o interesy swojego klienta. Daje to gwarancję, że w trakcie sprawy rozwodowej nie dojdzie do sytuacji, w której rozwodzący się małżonek poniósłby jakieś straty. Wynajęcie prawnika zajmującego się prawem rozwodowym to strzał w dziesiątkę! Prawnik w Lublinie, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych pomoże Ci w tym bardzo trudnym procesie!

   

  Rozwód bez prawnika – dlaczego nie warto?

  Jako prawnik od lat prowadzimy sprawy rozwodowe, stąd też zainteresowanie prawem rodzinnym. Niejednokrotnie proszony jestem o porady prawne w sprawach o rozwód, również o to, czy w ogóle jest sens wynajmować prawnika, zajmującego się rozwodami. Postępowanie rozwodowe jest doświadczeniem bardzo trudnym dla małżonków, gdyż wiąże się z najbardziej intymną i prywatną sferą życia. Brane są pod lupę dalsze losy małżonków, a także ich małoletnich dzieci, alimentów na dzieci oraz całego majątku, który jest efektem ich wysiłku, ciężkiej pracy i wieloletnich wyrzeczeń. Musisz mieć świadomość, że prawdopodobnie pod wpływem stresu nie będziesz w stanie podjąć dobrej decyzji, a należy wziąć pod uwagę dodatkowo trudne przepisy prawa rodzinnego. Nie warto ryzykować. Uważam, że warto prosić o pomoc prawnika od postępowania rozwodowego Lublin. W mojej ocenie, decydujące i trudne kwestie warto powierzyć profesjonalistom, przede wszystkim wtedy, gdy sprawa ta wymaga specjalistycznej wiedzy i wieloletniego doświadczenia. W ten sposób można uniknąć błędów, które później będą srogo Cię kosztować.

   

  W jaki sposób dokonać podziału majątku po rozwodzie?

  Należy wziąć pod uwagę fakt, że w trakcie trwania sprawy rozwodowej można dokonać podziału wspólnego majątku. Jest to zazwyczaj możliwe w sytuacji, w której rozwodnicy są zgodni w kwestii podziału wspólnego majątku. Podczas trwających czynności procesowych, obie strony muszą wykazać, że podział majątku nie doprowadzi do zbyt dużego opóźnienia w postępowaniu oraz dojdzie do wypracowania wspólnych rozwiązań w związku ze składem majątku i sposobu na jego podział. W innej sytuacji po zakończeniu rozwodowej sprawy, konieczne będzie wniesienie osobnego wniosku o podział majątku, bądź też dokonanie podziału wspólnego majątku w zupełnie inny sposób, np. u notariusza.

   

  Sytuacja dzieci w sprawie rozwodowej, a kontakty, alimenty i piecza rodzicielska.

  Rozwód to bardzo skomplikowany proces, szczególnie wtedy, gdy małżeństwo posiada małoletnie potomstwo. W wyroku rozwodowym sąd musi rozstrzygnąć, który z rodziców otrzyma opiekę nad dzieckiem (będzie miał władzę rodzicielską), a także to, w jaki sposób zostaną zabezpieczone kontakty rodziców, czyli tzw. prawo do widzenia z dzieckiem. Bardzo istotne w tej sytuacji jest również określenie, w jakim stopniu każda ze stron będzie łożyła na utrzymanie dziecka. Podczas sprawy rozwodowej sąd będzie próbował zbadać, który z rodziców gwarantuje większą rękojmie właściwego wychowania dziecka i zabezpieczenia jego podstawowych interesów. Ponadto to, który z rodziców zbudował silniejsze więzi z dzieckiem i który jest w stanie lepiej zadbać o prawidłowy kontakt dziecka z drugim rodzicem. Częstokroć dla przeanalizowania tego typu kwestii, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy opinii biegłych.

   

  Najczęściej zadawane pytania odnośnie rozwodu (FAQ):

  • Ile trwa postępowanie rozwodowe? – Czas trwania postępowania rozwodowego zależy od wielu czynników. Zdarza się, że rozwody przebiegają bardzo sprawnie i jedna rozprawa w zupełności wystarczy, ale niestety w określonych przypadkach ciągnął się nawet latami. Istotne jest to, czy małżonkowie rozstają się w zgodzie, bez orzekania o winie, czy są bardzo skonfliktowani i wszystkie czynności zmierzają do wykazania winy jednej ze stron. W Kancelarii Ubi Ius zawsze staramy się, by każda sprawa rozwodowa miała, jak najszybszy i najłagodniejszy przebieg i rozwiązała się pozytywnie dla naszego Klienta.
  • Ile przysługuje mi czasu na odpowiedź na pozew rozwodowy? W przypadku, gdy sąd zarządzi wniesienie odpowiedzi na pozew o rozwód, to wyznaczony termin nie może być krótszy niż 14 dni (licząc od dnia odebrania listu zawierającego pozew rozwodowy). Warto pamiętać o tym, że są to dni kalendarzowe, a nie robocze. W sytuacji, gdy ostatnim dniem terminu złożenia odpowiedzi na pozew rozwodowy jest dzień świąteczny lub wolny od pracy, to wówczas pismo można złożyć do następnego dnia w tymże tygodniu.
  • Czy jest możliwe zawieszenie postępowania w sprawie rozwodowej? Sąd może zawiesić postępowanie rozwodowe z urzędu, niezależnie od wniosków i woli stron, jeżeli będą ku temu odpowiednie przesłanki, np. małżonkowie kontynuują dalsze pożycie (utrzymują więź fizyczną lub gospodarczą). Sprawę rozwodową można zawiesić również wtedy, gdy dwie strony chcą zawieszenia postępowania. Jednakże można to zrobić tylko raz. Po upływie trzech miesięcy od postanowienia o zawieszeniu można je odwiesić. Gdyby zaś do roku od zawieszenia nikt nie wystąpił z takim wnioskiem, wówczas postępowanie zostanie umorzone.
  • Czy sąd może odmówić rozwodu? Są sytuacje, w których sąd może odmówić orzeczenia rozwodu. Przede wszystkim wtedy, gdy na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci. Jeśli sąd uzna, że orzeczenie rozwodu mogłoby wpłynąć negatywnie na prawidłowy rozwój małoletniego lub w dużej mierze pogorszyły się jego warunki życia, nie orzeknie rozwodu. Sąd może odmówić orzeczenia rozwodu również wtedy, gdy żąda go tylko i wyłącznie małżonek winny rozkładu pożycia, wyjątkiem jest zgoda drugiego małżonka na rozwód albo, że odmowa jego zgody na rozwód jest w określonych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
  • Kiedy sąd orzeka wyłączną winę jednego z małżonków? Przede wszystkim należy zaznaczyć, że rozwody mogą przebiegać bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie obu stron lub z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków. Orzeczenie o wyłącznej winie jednej ze stron może mieć miejsce, tylko i wyłącznie wtedy, gdy sąd stwierdzi, że małżonek doprowadził do naruszenia podstawowych obowiązków małżeńskich, np. dopuścił się zdrady lub przemocy małżeńskiej.
  • Który z małżonków po rozwodzie zajmuje się wspólnymi dziećmi? Sąd może przyznać władzę rodzicielską jednemu z rodziców lub obojgu rodzicom jednocześnie. W tej drugiej sytuacji każda ze stron uprawniona i zobowiązana jest do jej wykonywania. Każdy z rodziców może brać udział w sprawach codziennych, takich jak np. wizyta z dzieckiem u lekarza, udział w wywiadówce. Zdarza się, że przed rozwodem małżonkowie mogą zawrzeć między sobą porozumienie w związku ze sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej nad ich wspólnymi dziećmi. Sąd weźmie je pod uwagę, orzekając o tym, kto ma wykonywać władzę rodzicielską.

   

  Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia spotkania z prawnikiem w naszej kancelarii. 

  Prawnik od rozwodów Lublin

  TELEFON: 600 096 744

  Kancelaria prawna UBI IUS Sp. z o.o.

   

  FAQ / jak przygotować się do spotkania

  • Jak można umówić się na spotkanie z prawnikiem?
   Miej na uwadze to, że prawnik często przebywa poza kancelarią. Uczestniczy w rozprawach sądowych, często składa również wizytę w siedzibie prokuratury. Może więc zdarzyć się, że pojawiając się w biurze kancelarii w godzinach jej otwarcia nikogo tam nie zastaniesz. Aby mieć pewność, że prawnik zapozna się ze szczegółami Twojej sprawy, umów się na spotkanie z nim. Możesz to zrobić dzwoniąc pod numer +48 600 096 744 lub przesyłając wiadomość na adres mailowy pomocprawna@ubi-ius.pl.
  • Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą idąc na umówione wcześniej spotkanie z prawnikiem?
   Muszą to być wszystkie te dokumenty, które są bezpośrednio związane z Twoją sprawą. Zalicza się do nich dokumentacja medyczna oraz pisma, które przesłała Ci firma ubezpieczeniowa. Nie muszą to być oryginały, możesz zaprezentować prawnikowi kopię. Pamiętaj o tym, aby nie pominąć żadnego ważnego pisma. Może to mieć negatywny wpływ na przebieg działań prowadzonych przez prawnika w celu doprowadzenia sprawy do pomyślnego dla Ciebie końca.
  • Czy otrzymasz od prawnika z kancelarii UBI IUS gwarancję wygrania sprawy?
   Prawnik nie może udzielić takiej gwarancji. Nigdy nie można mieć pewności co do tego, jaki ostatecznie zapadnie wyrok. Prawnik może jedynie określić na podstawie swojego doświadczenia to, jakie są szanse na wygranie danej sprawy. Pamiętaj również o tym, że zawsze możliwe jest złożenie odwołania. Prawnik z kancelarii UBI IUS będzie Cię reprezentował także podczas w czasie rozpraw związanych z zainicjowaniem procedury odwoławczej.
  • Czy kancelaria UBI IUS zajmuje się także sprawami, z którymi zgłaszają się do prawników osoby spoza Lublina?
   Tak. Klientami kancelarii są również te osoby, które mieszkają na terenie województwa lubelskiego lub w innych częściach Polski. Prawnicy zajmują się również sprawami, z którymi zgłaszają się do nich osoby mieszkające za granicą.

   

  Prawnik rozwód –  Lublin

  TELEFON: 600 096 744

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!