Powrót

Adwokat: sprawy rozwodowe, pozew o rozwód


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy od spraw rozwodowych w Lublinie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach rozwodowych?

W polskich sądach jednymi z najczęściej toczących się postępowań są sprawy rozwodowe. Zaledwie niewielki odsetek z nich trwa krótko i kończy się po jednej rozprawie – najczęściej wtedy, gdy obie strony są zgodne co do rozkładu pożycia. Częściej jednak procedury ciągną się miesiącami, a małżonkowie wzywani są regularnie do sądu (np. w Lublinie lub innym mieście w kraju). Zakończenie małżeństwa jest trudne szczególnie wtedy, gdy partnerzy nie mogą zgodzić się co do podziału majątku, kwestii opieki nad dziećmi czy wreszcie orzeczenia o winie.

Rozwód jest rozwiązaniem małżeństwa, które stwierdza sąd. Jednak by doszło do takiego orzeczenia, musi nastąpić zupełny, trwały i nieodwracalny rozkład pożycia. Jak można go stwierdzić? Najczęściej uznaje się, że następuje wtedy, gdy ustaje więź fizyczna, emocjonalna, duchowa i gospodarcza między małżonkami i nie ma szans ani perspektyw na to, by ten stan uległ zmianie lub poprawie.

Pozew rozwodowy może wnieść każde z małżonków i nawet jeśli druga strona nie zgadza się na rozwód, nie znaczy to, że sąd automatycznie oddali powództwo. Najpierw zostaną zbadane motywy obojga małżonków. Sąd dokładnie przyjrzy się powodom i oceni, dlaczego jedna osoba chce, a druga odmawia rozwiązania małżeństwa.
Negatywnej decyzji sądu można spodziewać się wówczas, gdy rozwodu żąda współmałżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia (chyba że druga strona zgadza się na rozwód), rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz wtedy, gdy na skutek rozpadu małżeństwa i rozwodu miałyby ucierpieć niepełnoletnie wspólne dzieci małżonków.

Jeśli małżeństwo ma dzieci, to przed rozprawą są one kierowane do poradni psychologicznej, gdzie specjalista ocenia rodzaj więzi, jaki łączy małoletnich z rodzicami.

Warto zdawać sobie sprawę, że alkoholizm męża lub żony, zdrada, sporadyczne przypadki przemocy domowej czy wreszcie obopólna zgoda na rozwód obojga partnerów nie stanowią wystarczającej podstawy dla sądu (np. w Lublinie) do orzeczenia zakończenia małżeństwa. Podstawą taką jest przede wszystkim trwały i zupełny rozpad pożycia. To tej kwestii w pierwszej kolejności przygląda się sąd.

Pozew rozwodowy wnosi się do właściwego sądu okręgowego, czyli do tego, który odpowiada ostatniemu wspólnemu miejscu zamieszkania (jeśli jedno z małżonków nadal przebywa w danym okręgu) lub miejscu zamieszkania osoby pozwanej (jeśli obie strony mieszkają w różnych miejscach). Gdy nie można określić miejsca zamieszkania osoby pozwanej, wtedy pozew składa się w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania powoda.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!