Powrót

Zaprzeczenie ojcostwu pomoc prawna


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. By przeprowadzić zaprzeczenie ojcostwa, trzeba złożyć pozew do sądu i udowodnić, że mąż matki albo prawny ojciec dziecka nie jest ojcem biologicznym. Jeszcze przed wszczęciem sprawy należy zgromadzić odpowiednie dowody.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od zaprzeczenia ojcostwa w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach o zaprzeczenie ojcostwu?

  By przeprowadzić zaprzeczenie ojcostwa, trzeba złożyć pozew do sądu i udowodnić, że mąż matki albo prawny ojciec dziecka nie jest ojcem biologicznym. Jeszcze przed wszczęciem sprawy należy zgromadzić odpowiednie dowody. Jednym z najskuteczniejszych obecnie środków na dowiedzenie swoich racji jest wykonanie testu DNA i przedstawienie jego wyniku. Powództwa w tej sprawie nie można jednak złożyć po śmierci dziecka.
  Pozew o zaprzeczenie ojcostwa należy wnieść do sądu rejonowego (wydział rodzinny) właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego lub powoda (jeśli miejsce zamieszkania pozwanego nie jest znane). Wniosek może wystosować matka (wówczas wnosi pozew przeciwko dziecku i mężczyźnie w terminie 6 miesięcy od narodzin dziecka), prawny ojciec (pozew przeciwko dziecku i matce w terminie 6 miesięcy odkąd dowiedział się o narodzinach dziecka), pełnoletnie dziecko (pozew przeciwko matce i mężczyźnie w terminie 3 lat od momentu uzyskania pełnoletniości), a także prokurator. Do wytoczenia tego typu sprawy nie ma natomiast prawa biologiczny ojciec dziecka.

  Osoba wnosząca pozew musi uiścić opłatę, która wynosi 200 złotych. W dokumencie należy zawrzeć nie tylko najważniejsze dane (sądu i stron postępowania), ale także przedstawić żądania i oprócz dowodów napisać uzasadnienie swoich roszczeń. Poza wniesieniem o zaprzeczenie ojcostwa można również wnioskować o zaprzestanie posługiwania się nazwiskiem.

  W toku sprawy sąd bierze pod uwagę zeznania świadków, jak i samych stron procesu, jednak kluczowym, rozstrzygającym elementem jest zwykle wynik testu DNA. To dzięki niemu możliwe jest wydanie pewnej i jednoznacznej opinii. Materiał do testu pobiera się od dziecka, ojca oraz matki. Za badanie płaci zwykle strona przegrana. Koszty mogą też w pewnych okolicznościach zostać podzielone między strony albo w wypadku złej sytuacji materialnej – umorzone.

  Procesy dotyczące zaprzeczenia ojcostwa nie są łatwe. Często wiążą się z silnymi emocjami, stresem i napięciem. Właśnie dlatego prowadzenie takiej sprawy, przygotowanie pozwu i pozostałych dokumentów warto powierzyć prawnikowi np. z kancelarii Ubi Ius.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!