Powrót

Jak unieważnić testament


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od unieważnienia testamentu

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika przy sprawach o unieważnienie testamentu?

  Testament to pewnego rodzaju zapis, który pozwala zadecydować o tym, co stanie się z majątkiem danej osoby na wypadek jej śmierci. Istnieje wiele rodzajów testamentów, na przykład testamenty sporządzone własnoręcznie, testament notarialny, testament urzędowy, testament ustny, testament wojskowy, czy nawet testamenty, które zostały sporządzone na polskim statku powietrznym bądź morskim. Każdy z tych rodzajów testamentów jest ważny i może stanowić podstawę prawną do rozdysponowania majątku osoby zmarłej. W sytuacji, gdy taki testament nie został sporządzony, lub sporządzony testament jest z jakiegoś powodu nieważny, majątek jest dziedziczony na podstawie ogólnych przepisów kodeksu cywilnego. Inna nazwa takiego dziedziczenia to dziedziczenie ustawowe.

  Kiedy testament jest nieważny?

  Istnieje kilka podstawowych warunków, które należy spełnić, aby testament był ważny i prawomocny. W przypadku testamentu odręcznego, czyli inaczej holograficznego, warunkiem tym jest sporządzenie go w całości przez testatora własnoręcznie. Taki testament powinien również zawierać podpis oraz datę sporządzenia. Testament nie może zostać sporządzony na przykład przy pomocy komputera, wydrukowany i podpisany, ponieważ wtedy byłby on dużo łatwiejszy do podrobienia. Taki testament nie może także być zapisany przez inną osobę, która spisywała jedynie słowa testatora. W takim wypadku testament również będzie nieważny.

  Innym warunkiem, który należy spełnić, aby testament był ważny, jest pełnoletniość. Testament osób poniżej 18 roku życia nie jest ustawowo ważny. Testament powinien być sporządzony w pełni świadomie. Podczas spisywania testamentu na testatorze nie może być wywierana żadna presja ani nie może on działać w wyniku zastraszania lub groźby. W takiej sytuacji testament także będzie unieważniony. Co więcej, testator nie może być osobą ubezwłasnowolnioną, ponieważ w takiej sytuacji nie może też decydować o swoim majątku po śmierci. Nieważny jest także testament, który ma na celu obejście ustawy lub jest z nią sprzeczny.

  Kto decyduje o tym, czy sporządzony testament jest ważny?

  Decyzja o tym, czy spisany wcześniej przez zmarłego testament jest ważny, spoczywa na sędzi. To właśnie w sądzie ocenia się, czy testament spełnia wszystkie wymogi, przez co może być oceniona jego ważność. Ważny testament powinien być przede wszystkim zgodny z panującymi ustawami oraz zasadami współżycia społecznego. Jeżeli którykolwiek z wymogów dotyczących ważności testamentu nie zostanie spełniony, testament zostaje unieważniony, a majątek podlega dziedziczeniu ustawowemu.

  Czy prawidłowo sporządzony testament jest nieodwołalny?

  Nie, odwołanie testamentu jest jak najbardziej możliwe. Może uczynić to jedynie osoba, która sporządziła dany testament. Odwołania można dokonać przez wprowadzenie do niego odpowiednich zmian, spisanie nowego testamentu lub przez zniszczenie wcześniej sporządzonego dokumentu. Odwołanie testamentu powinno być jednoznaczne i nie pozostawiać żadnych wątpliwości.

  Jak unieważnić testament?

  Najczęściej ważność testamentów jest podważana w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku oraz w toku sprawy o zachowek. Aby zakwestionować ważność sporządzonego przez testatora testamentu, należy udowodnić, że nie był on sporządzony świadomie lub podczas jego sporządzania wystąpił błąd. Unieważnienie testamentu zachodzi podczas sprawy sądowej. Dużo łatwiej jest podważyć testamenty ręczne bądź ustne niż te sporządzone u notariusza. Podważenie testamentów notarialnych nie jest jednak niemożliwe. Może w tym pomóc na przykład przedstawienie dokumentacji medycznej oraz opinii świadków. Na podstawie tego można będzie stwierdzić, że testator w chwili sporządzania testamentu notarialnego był niepoczytalny.

  W przypadku testamentów ustnych lub odręcznych łatwiej jest wykazać nieprawidłowości, lub błędy. Dzieje się tak, ponieważ testatorzy nie zawsze są do końca świadomi tego, jakie elementy należy umieścić w testamencie, aby był on ważny. W przypadku takich testamentów łatwiej też stwierdzić, że zostały one sporządzone w stanie niepoczytalności lub pod presją osoby trzeciej. W przypadku testamentów ustnych najczęściej podważane są one na podstawie błędów formalnych, które powstały podczas ich sporządzania.

  Podczas unieważniania testamentu nieoceniona może okazać się profesjonalna pomoc prawna. Dzięki pomocy wykwalifikowanych prawników zadanie to może okazać się dużo łatwiejsze, przez co sprawa przebiegnie szybciej. Prawnicy wyjaśnią wiele kwestii i odpowiedzą na pytania, takie jak: Jak unieważnić testament? Jakie elementy testamentu decydują o jego ważności? Ile czasu trwa unieważnienie testamentu? Dzięki pomocy prawnika możesz zachować majątek rodzinny, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!