Powrót

Prawnik od ustalenia miejsca pobytu dziecka


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od ustalenia miejsca pobytu dziecka przy ojcu lub matce w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy ustaleniu miejsca pobytu dziecka przy matce lub ojcu?

  Rozwód niesie daleko idące konsekwencje dla wielu osób – dla samych małżonków, ale również dla ich dzieci, o ile takie posiadają. Zmiany dotyczą nie tylko sytuacji rodzinnej, ale w równym stopniu aspektów prawnych, takich jak: pełnienie władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi czy obowiązek alimentacyjny. Większość decyzji dotyczących wspomnianych spraw podejmowana jest przez sąd w wyroku rozwodowym. Polskie przepisy nie nakładają jednak obowiązku  rozstrzygania we wspomnianym dokumencie o miejscu zamieszkania dziecka po rozwodzie rodziców. Zdarza się jednak, że w przypadku jawnego konfliktu między małżonkami co do ustalenia miejsca pobytu dziecka, sąd wydaje postanowienie w wyroku orzekającym rozwód.

  Według obecnie obowiązujących regulacji miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest nie dokładny adres, pod którym dana osoba zamieszkuje, ale miejscowość, w jakiej ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejsce zamieszkania dzieci jest natomiast tożsame z miejscem zamieszkania ich rodziców lub opiekunów, którym powierzono sprawowanie władzy rodzicielskiej. Sytuacja wydaje się jasna i prosta, o ile rodzice dziecka mieszkają razem. Komplikuje się jednak, kiedy postanawiają się rozstać.

  Problem dotyczy zwłaszcza sytuacji, w której oboje mają pełnię władzy rodzicielskiej, a po rozwodzie nie zamierzają dalej mieszkać razem. Wówczas konieczne okazuje się ustalenie miejsca pobytu dziecka. Kodeks cywilny wskazuje, że w tym przypadku miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z opiekunów, u którego dziecko stale przebywa. Jeśli jednak małoletni nie przebywa stale ani u matki, ani u ojca, wówczas decyzję co do zamieszkania podejmuje sąd opiekuńczy.

  By jednak sąd wydał orzeczenie w tej sprawie, należy złożyć stosowny wniosek, który będzie spełniał wymogi pisma procesowego (mu uwzględniać dane stron postępowania, oznaczenie sądu, uzasadnienie i podpis). Taki dokument warto przygotować przy wsparciu, np. prawnika z kancelarii Ubi Ius. Należy pamiętać, że ustalając miejsce pobytu dziecka, wskazuje się konkretny adres, pod którym małoletni będzie przebywał.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!