Powrót

Wniosek o ubezwłasnowolnienie


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od spraw o ubezwłasnowolnienie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika przy sprawach o  ubezwłasnowolnienie?

  Ubezwłasnowolnienie to częściowe lub całkowite pozbawienie osoby prawa do decydowania o samym sobie. Ubezwłasnowolnienie dotyczy przede wszystkim podejmowania decyzji prawnych, takich jak zawieranie umów, podejmowanie decyzji dotyczącej leczenia, czy decydowania o swoim majątku.

  Jakie decyzje może podejmować osoba ubezwłasnowolniona?

  Taka osoba ciągle ma prawo decydować o podejmowanych przez siebie codziennych czynnościach, takich jak zakupy, odwiedziny osób bliskich, korzystanie z różnego rodzaju usług. W przypadku ubezwłasnowolnienia osoba taka nie może podejmować żadnych czynności prawnych ani innych ważnych decyzji.

  Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

  • Osoby najbliższe, takie jak małżonek albo krewni w linii prostej,
  • rodzeństwo,
  • przedstawiciel ustawowy,
  • prokurator.

  W jakich sytuacjach można złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

  Takie wnioski można składać w wielu różnych przypadkach i sytuacjach życiowych, jednak najczęściej są one składane w przypadku osób z niedorozwojem umysłowym, chorobami psychicznymi, zaburzeniami psychicznymi, w przypadku nałogowych alkoholików lub narkomanów, lub w przypadku innych zaburzeń, które sprawiają, że osoba nie jest zdolna do samodzielnego racjonalnego podejmowania decyzji.

  Kiedy wniosek o ubezwłasnowolnienie jest rozpatrywany pozytywnie?

  Każda osoba, w której sprawie został złożony wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi zostać wysłuchana. Z taką osobą przeprowadza się rozmowę. Odbywa się ona w obecności psychologa, a także psychiatry bądź neurologa. Dzięki opinii biegłych sąd będzie mógł natychmiast zorientować się, czy stan zdrowia danej osoby podlega jej ubezwłasnowolnieniu. Jest to bardzo istotne, ponieważ od opinii biegłego psychologa oraz lekarzy zależy, czy danej osobie zostanie odebrana możliwość decydowania o sobie.

  Jak przygotować wniosek o ubezwłasnowolnienie

  Wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien być złożony w przemyślany sposób. Powinien on spełniać ogólne wymogi pisma kierowanego do sądu. We wniosku o ubezwłasnowolnienie prawnik powinien zamieścić takie informacje jak przyczyna ubezwłasnowolnienia, dane osoby, która powinna zostać ubezwłasnowolniona, jej miejsce pobytu, a także wskazać uprawnienie wnioskodawcy do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie. Konieczne jest także załączenie odpowiednich dokumentów, dokumentacji medycznej i innych. Złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie może okazać się dość skomplikowane i wymagać specjalistycznej wiedzy, dlatego warto poprosić w tym przypadku o pomoc prawnika.
  Należy także pamiętać, że bezprawne, lekkomyślne czy złożone w złej wierze zgłoszenie wniosku o ubezwłasnowolnienie podlega karze grzywny. Z tego powodu najlepiej, aby już na samym początku wniosek o ubezwłasnowolnienie zobaczył prawnik.

  Prawnik jako pomoc w sprawach o ubezwłasnowolnienie

  Prawnik może pomóc zarówno w złożeniu wniosku o ubezwłasnowolnienie, jak i w reprezentacji osoby stanowiącej podmiot postępowania. Należy bowiem pamiętać, że w sprawie o ubezwłasnowolnienie oprócz wnioskodawcy oraz osoby, której dotyczy wniosek, uczestniczy również jej przedstawiciel ustawowy oraz ewentualnie jej małżonek. Prawnik udzieli kompleksowej pomocy w całym procesie sądowym, dzięki czemu sprawa będzie mogła zostać szybciej rozwiązana.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!