Powrót

Pozbawienie władzy rodzicielskiej Lublin


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. By przeprowadzić zaprzeczenie ojcostwa, trzeba złożyć pozew do sądu i udowodnić, że mąż matki albo prawny ojciec dziecka nie jest ojcem biologicznym. Jeszcze przed wszczęciem sprawy należy zgromadzić odpowiednie dowody.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od spraw o pozbawienie władzy rodzicielskiej

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

  Władza rodzicielska wiąże się z uprawnieniami i obowiązkami względem dziecka, wynikającymi z rodzicielstwa. Dotyczy przede wszystkim: obowiązku wychowania dziecka, reprezentowania go, a także sprawowania opieki nad nim i jego majątkiem. Jeśli te obowiązki zostaną zaniechane lub rodzic stosuje przemoc wobec dziecka, wówczas może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej. O pozbawieniu władzy rodzicielskiej orzeka sąd, gdyby zaistniały przyczyny jej pozbawiania. Do pozbawienia władzy rodzicielskiej może dojść poprzez złożenie do sądu rejonowego wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej (w wydziale rodzinnym i nieletnich).

  Sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej rozpatrywana jest w trybie nieprocesowym i może zostać wszczęta na wniosek rodziców lub też z urzędu, np. w sytuacji, gdyby policja zgłosiła, iż w danym domu dobro i prawka dziecka są zagrożone i łamane. Sądem właściwym jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka, natomiast w sytuacji braku miejsca zamieszkania, sąd miejsca pobytu dziecka. Warto wiedzieć, że pozbawienie władzy rodzicielskiej może być także orzeczone w wyroku orzekającym rozwód, seperacje, a także unieważnienie małżeństwa.

  W jakich sytuacjach może dojść do pozbawienia władzy rodzicielskiej?

  Sąd podejmuje decyzję o pozbawieniu władzy rodzicielskiej w sytuacji, gdy:

  • władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, np. rodzic zaginął, zginął w wypadku samochodowym, odbywa długą karę pozbawienia wolności, wyjechał na stałe za granicę, jest ciężko chory itd.
  • rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej, np. w sposób nadmierny karzą dziecko, stosują wobec niego przemoc seksualną, zmuszają do ciężkiej pracy, przymuszają do ciężkiej pracy (na terenie gospodarstwa domowego lub w celach zarobowych), namawiają dziecko do czynów niezgodnych z prawem),
  • rodzice w sposób nagminny i rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka, np. nie płacą alimentów, zaniedbują dziecko, nadużywają alkoholu, narkotyków i innych używek.

  Zostałeś pozbawiony władzy rodzicielskiej? Szukasz prawnika w Lublinie? Kancelaria Ubi Ius świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, w tym reprezentowanie przed sądem. Walczymy do końca o Twoje prawa. Zapraszamy do kontaktu!

   

  TELEFON: 600 096 744

  Kancelaria prawna UBI IUS Sp. z o.o.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!