Powrót

Sprawy o podział majątku pomoc prawna


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od podziału majątku w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Prawnik od rozwodów i podziału majątku – UBI IUS LUBLIN

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach o podział majątku?

  W momencie zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami właściwie automatycznie powstaje wspólność majątkowa (o ile nie podpiszą intercyzy). W praktyce oznacza to, że wszystko, czego dorobią się w trakcie związku (niezależnie, czy razem, czy samodzielnie) staje się wspólnym majątkiem. Kiedy para podejmuje decyzję o rozwodzie, wspólność majątkowa ulega rozwiązaniu, a małżonkowie mogą wnosić o podział dotychczas zgromadzonego majątku. Jeśli obie strony są zgodne, wówczas sprawę załatwia się u notariusza. W przeciwnym wypadku, gdy para nie potrafi się porozumieć, trzeba zwrócić się o pomoc do prawnika (np. z Lublina w Kancelarii Prawnej UBI IUS) i spotkać się w sądzie.

  Według prawa wraz z zawarciem małżeństwa dochodzi do powstania trzech mas majątkowych: majątków osobistych małżonków i majątku wspólnego. W rzeczywistości, pomimo istnienia tych trzech mas, nie są one wyodrębniane podczas trwania związku i składają się na zwartą gospodarczą całość.

  Do wspólnego dorobku nie zalicza się majątku osobistego, a więc przedmiotów nabytych przed zawarciem małżeństwa, czyli przed powstaniem wspólności ani przedmiotów nabytych przez darowiznę, zapis lub dziedziczenie. Jeśli więc żona jeszcze jako panna kupiła mieszkanie, to będzie ono zaliczane do majątku osobistego, podobnie jak nieruchomość uzyskana już w trakcie trwania małżeństwa w wyniku spadku np. po rodzicach. Podziałowi nie podlegają nadto przedmioty służące zaspokajaniu osobistych potrzeb każdego z małżonków (czyli np. ubrania, biżuteria), niewypłacone przez pracodawcę wynagrodzenie, prawa niezbywalne (prawo do renty), nagrody za indywidualne osiągnięcia.

  Za wspólny majątek uznaje się natomiast przedmioty kupione w trakcie trwania związku, dochody obojga małżonków (również te uzyskane z majątku osobistego np. czynsz za najem mieszkania po rodzicach), środki zgromadzone w funduszu emerytalnym lub na koncie bankowym.

  Przy podziale majątku sąd najczęściej kieruje się zasadą, że majątek należy podzielić po równo. Jednak niekiedy takie rozstrzygnięcie jest niekorzystne dla jednego ze współmałżonków. Wówczas osoba taka może zwrócić się do prawnika (z Lublina), który pomoże jej złożyć wniosek o uwzględnienie jej udziału albo pomniejszenie części przyznanej drugiej stronie.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!