Powrót

Prawnik od spraw emigracyjnych


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od spraw emigracyjnych w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy sprawach emigracyjnych?

  Choć sytuacja socjalna Polaków poprawiła się, zarobki wzrastają, a bezrobocie spada, wciąż jeszcze wielu rodaków decyduje się na opuszczenie kraju. Jest to zjawisko na tyle powszechne, że trudno znaleźć rodzinę, której ten problem by nie dotyczył.

  Dzisiaj wciąż jeszcze większość wyjeżdża w celach zarobkowych. Są to przeważnie ludzie młodzi, szukający lepszych perspektyw, zdobywający doświadczenie, pracujący na utrzymanie bliskich lub lepszy start w kraju. Przyszłość za granicą jest dla nich szansą i zwykle maluje się w różowych barwach.

  Niestety nierzadko konfrontacja marzeń z rzeczywistością okazuje się bolesna. Długotrwała rozłąka niekorzystnie odbija się na relacjach z krewnymi, więzi słabną, dochodzi do rozpadu związków i całych rodzin. Zdarza się, że przebywający na terytorium obcego państwa popadają w kłopoty, konflikty z tamtejszymi władzami, a nierzadko również z prawem. W takich wypadkach zwykle potrzebna okazuje się pomoc specjalisty, zwykle prawnik od spraw emigracyjnych.

  Należy pamiętać, że ogólna zasada prawna zakłada, że orzeczenia wydane przez sąd danego kraju mają skutki prawne tylko na obszarze tego kraju. By zatem były uznane w innym państwie, np. w Polsce, konieczne jest uznanie orzeczenia sądu zagranicznego i stwierdzenie wykonalności. W ramach państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach cywilnych i handlowych orzeczenia mogą zostać uznane bez przeprowadzania specjalnego procesu, o ile nie występują przesłanki do odmowy uznania lub przeszkody określone ustawą.

  Podstawą do takiej odmowy może być brak uprawomocnienia wyroku w państwie, w którym on zapadł. Orzeczenie nie zostanie również uznane, jeśli dotyczy sprawy podlegającej wyłącznie polskiej jurysdykcji albo jeśli sprawa dotycząca tej samej kwestii zawisła wcześniej w RP. Nie zostanie uznany też wyrok sprzeczny z wyrokiem wydanym wcześniej na terenie naszego kraju. Prawnik od spraw emigracyjnych z kancelarii Ubi Ius udzieli Państwu szczegółowych wyjaśnień na ten temat, jak i na temat innych kwestii dotyczących prawa międzynarodowego.

   

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!