Powrót

Dobry adwokat od spraw spadkowych Lublin


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy od spadków w Lublinie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy spadku?

Spadek to ogół praw i obowiązków, które mają charakter cywilnoprawny i w momencie śmierci spadkodawcy przechodzą na osoby uprawnione do dziedziczenia. Rodzaj dziedziczenia zależy od tego, czy wcześniej został sporządzony testament, czy też majątek będzie dzielony ustawowo, a więc zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tej sprawie mogą Państwo skorzystać z porady adwokata od spadków (z naszej kancelarii z siedzibą w Lublinie).

Na mocy obowiązujących zapisów osoby uprawnione do schedy, czyli tzw. masy spadkowej to spadkobiercy. Jednak należy mieć świadomość, że nie zawsze nabywają oni prawo do dziedziczenia, gdyż spadkodawca może dowolnie rozporządzać swoim majątkiem i wydziedziczać poszczególnych uprawnionych albo do spadku powoływać obce osoby spoza kręgu ustawowego.

Jeśli przed śmiercią spadkodawca nie zajął się sprawami majątkowymi, muszą to zrobić jego bliscy. Zazwyczaj wówczas rozpoczyna się szukanie testamentu. Może on być sporządzony i spisany własnoręcznie na kartce papieru (nie na komputerze ani maszynie do pisania), czytelnie podpisany, opatrzony datą i schowany gdzieś w domowym zaciszu. Może być podyktowany przez spadkodawcę (jeśli z uwagi na stan zdrowia nie może spisać go osobiście) i sporządzony, a następnie odczytany przez urzędnika z urzędu stanu cywilnego lub gminy oraz poświadczony przez dwóch świadków. Na takim testamencie (tzw. allograficznym) musi widnieć czytelny podpis testatora, urzędnika i świadków. Może wreszcie mieć formę dokumentu notarialnego sporządzanego w kancelarii w obecności notariusza, który podpisuje się pod ostatnią wolą.

Informację o sporządzonym w ten sposób testamencie możemy bezpłatnie zamieścić w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Treść naszej woli nie zostanie upubliczniona, w spisie znajdzie się jedynie wzmianka o tym, że taki dokument sporządzono w konkretnej kancelarii. Do rejestru mogą też trafić testamenty spisane własnoręcznie, ale muszą wówczas zostać złożone w depozycie notarialnym.

Adwokat od spadków (np. z naszej kancelarii z Lublina) poinformuje Państwa, jak poszukiwać zarejestrowanego dokumentu. Taka możliwość istnieje dopiero po śmierci spadkodawcy i to za odpowiednią opłatą. Niemniej dostęp uzyskujemy bardzo szybko, gdyż rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej, ale prawo do wglądu istnieje tylko za pośrednictwem notariusza.

W szczególnie zawiłych sprawach w ustaleniu, komu przysługuje prawo do dziedziczenia, pomaga postanowienie sądu. Prawo do spadku nie ulega przedawnieniu. Warto również wiedzieć, że po nabyciu spadku możemy zostać zobowiązani do uiszczenia podatku lub być z niego zwolnieni. Zazwyczaj wszystko zależy od stopnia pokrewieństwa wobec spadkodawcy. Kwestię opłat należnych Urzędowi Skarbowemu oraz wszelkie inne wątpliwości wyjaśni Państwu adwokat od spadków z naszej kancelarii z Lublina.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!