Powrót

Sprawy adopcyjne pomoc prawna


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od spraw adopcji w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach adopcyjnych?

  Przysposobienie, czyli adopcja to stosunek rodzicielski, w wyniku którego zaczynają funkcjonować wszelkie obowiązki i prawa (np. obowiązek alimentacyjny, władza rodzicielska), takie jak w naturalnych rodzinach. Adopcja powinna stworzyć dziecku normalne i godne warunki do wzrostu i rozwoju. Właśnie dlatego droga wiodąca do zakończenia całego procesu jest często długa i trudna, a niejedna para (z Lublina lub innego miasta w kraju) w trakcie starań przytłoczona ilością formalności i przeciwieństw decyduje się na skorzystanie z pomocy prawnika od adopcji.

  Kwestie dotyczące adopcji w Polsce regulują przepisy zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Adoptować można tylko małoletniego, czyli osobę, która w dniu złożenia wniosku adopcyjnego nie ukończyła 18. roku życia. Dodatkowo skuteczne przysposobienie okazuje się możliwe tylko wówczas, gdy dziecko zostało opuszczone, a więc jego biologiczni rodzice zrzekli się lub zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub zmarli.

  Pozbawienie praw rodzicielskich jest zazwyczaj skutkiem poważnych uchybień i rażących zaniedbań wychowawczych. W takim przypadku, nawet jeśli biologiczni rodzice sprzeciwią się adopcji, sąd (w Warszawie, Lublinie, Krakowie lub jakimkolwiek innym mieście) może wbrew ich woli przyznać wychowanie dziecka innej rodzinie. Brak zgody nie stanowi zatem formalnego utrudnienia czy przeszkody do rozpoczęcia całego procesu. Niemniej stanowisko biologicznych rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej będzie brane pod uwagę przez sąd, a oni sami mogą jako strona postępowania uczestniczyć w rozprawach dotyczących adopcji, a nawet zaskarżać wydawane orzeczenia. W takich wypadkach konieczne okaże się zapewne zwrócenie się o wsparcie prawnika od adopcji.

  Ten, kto chce zostać rodzicem adopcyjnym, musi mieć świadomość wyzwań, jakim trzeba podołać. Przede wszystkim osoba starająca się o przysposobienie powinna posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, świadectwo ukończenia szkolenia prowadzonego przez ośrodek adopcyjny (np. w Lublinie), a także pozytywną opinię kwalifikacyjną, która potwierdzi, że będzie wypełniała nałożone na nią obowiązki.

  Specjaliści oraz prawnicy (w tym prawnicy od adopcji) wskazują, że w naszym kraju istnieją dwie najczęściej stosowane metody adopcji. Pierwsza to przysposobienie konwencjonalne – polegające na współpracy z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym. Druga to przysposobienie bezpośrednie, czyli tzw. adopcja ze wskazaniem. Ten ostatni sposób budzi liczne kontrowersje, gdyż rodzice naturalni (najczęściej matka) sami wskazują rodziców adopcyjnych, więc mogą się z nimi bezpośrednio kontaktować, znają ich, spotykają się z nimi, często nie tylko w sądzie. Rodzi to sytuację pełną niebezpieczeństw i podejrzeń dotyczących w głównej mierze kwestii finansowych, a zarazem bezprawnych (np. handlu ludźmi).

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!