Powrót

Obalenie testamentu


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od obalenia testamentu

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika przy sprawach o obalenie testamentu?

  Testamentem nazywamy wyraz ostatniej woli testatora, w którym decyduje on o tym, co stanie się z jego majątkiem po śmierci. Testament może zostać sporządzony na kilka sposobów. Ostatnia wola może bowiem zostać spisana własnoręcznie, u notariusza, wrażona ustnie, a w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się także specjalne testamenty podróżne oraz wojskowe. Zdarza się, że testament lub okoliczności, podczas których powstał, nasuwają wiele pytań i wątpliwości, czy testament jest rzeczywiście ważny. Jeśli występują jakiekolwiek nieścisłości, możliwe jest obalenie testamentu. Podczas tego procesu bardzo pomocny może okazać się prawnik.

  Jaki testament może ulec unieważnieniu?

  Każdy rodzaj testamentu jest możliwy do obalenia, jeśli dysponujemy odpowiednimi dowodami. Istnieje bowiem kilka warunków, które musi spełnić testament, aby być ważny. Po pierwsze, testament może zawierać treści, które rozporządzają majątkiem tylko jednej osoby. W praktyce oznacza to, że nie można sporządzić wspólnego testamentu np. jako małżeństwo. Testament ręczny powinien być napisany w całości własnoręcznie. Nie może być napisany na komputerze, wydrukowany, a następnie podpisany, gdyż to ułatwia jego podrobienie. Testamentu nie może także spisać inna osoba i jedynie dać do podpisania testatorowi, ponieważ w takim wypadku testament również będzie nieważny. W przypadku testamentu odręcznego należy sprawdzić jego autentyczność. W tym celu korzysta się z pomocy grafologa i porównuje testament z próbkami odręcznego pisma zmarłego. Najtrudniejszy do obalenia jest bez wątpienia testament sporządzony przez notariusza. Dzieje się tak, ponieważ sam notariusz podczas jego sporządzania powinien zadbać o to, aby był on ważny. Aby testament był ważny, musi on spełniać także kilka innych warunków:

  1. Powinien być sporządzony całkowicie świadomie i dobrowolnie,
  2. Zapis powinien być sporządzony w poprawny sposób i zawierać wszystkie niezbędne elementy,
  3. Nie może on powstawać pod wpływem gróźb osób trzecich lub wprowadzenia testatora w błąd.

   

  W jaki sposób można obalić testament?

  Aby doprowadzić do obalenia testamentu, należy podnieść zarzut nieważności w postępowaniu przed sądem. Tylko sąd może unieważnić testament i doprowadzić do tego, aby majątek osoby zmarłej był dziedziczony w sposób urzędowy. Każda osoba, której dotyczy wynik postępowania, może wnieść o unieważnienie testamentu. Obalenie testamentu polega na wykazaniu istniejących w nim błędów, okoliczności, które mogły wpłynąć na decyzję osoby zmarłej lub udowodnieniu, że testator w momencie spisywania testamentu nie był w pełni świadomy swoich czynów (można to zrobić przy pomocy dokumentacji medycznej). Pomocna może okazać się także opinia świadków oraz opinia biegłego. Obalenie testamentu może okazać się czasochłonne i wymagać specjalistycznej wiedzy, dlatego warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawnika.

  Prawnik od spraw, takich jak obalenie testamentu rozpatrzy wszelkie czynniki sprawy, podpowie jak obalić testament przed sądem, jaki materiał dowodowy należy zgromadzić oraz jakie kroki poczynić. Dzięki pomocy prawnika obalenie testamentu może przebiec znacznie sprawniej oraz szybciej..

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!