Powrót

Odrolnienie działki


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy pomagający przeprowadzić odrolnienie działki

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy przygotowaniu wniosku o odrolnienie działki?

  W celu odrolnienia działki należy sprawdzić w urzędzie gminy, czy dla wybranego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak, należy dokonać kilku formalności bezpośrednio związanych z pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem, a także wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej. Jeśli zaś takiego planu nie ma, niezbędna jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która będzie wskazywać na możliwość wybudowania domu. Jednakże w obu tych przypadkach konieczne jest odrolnienie działki. Należy wziąć pod uwagę, że inwestor ma wpływ na to jak zostanie rozpatrzony wniosek.

  Grunty rolne położone w granicach administracyjnych miast są odrolnione z mocy prawa, na co wskazuje art. 10a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jednak o tym, czy będzie można coś na nich wybudować, decyduje plan miejscowy, który może wyłączyć grunty spod zabudowy, a w przypadku braku planu miejscowego – decyzja o warunkach zabudowy. Jeśli na takim gruncie w mieście można budować, nie będzie potrzebne odrolnienie działki, gdyż działka w mieście jest odrolniona z mocy prawa, ale konieczne będzie wyłączenie z produkcji rolnej, co wiązać się będzie z dość dużymi opłatami. Należy pamiętać, że w sytuacji, kiedy ma miejsce stwierdzenie, że grunty zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami, sprawca musi uiścić opłatę w wysokości dwukrotnej należności. Zadań kontrolnych w tym zakresie dokonuje marszałek województwa. W przypadku stwierdzenia, że grunty, które są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleśne, zostały wyłączone z produkcji bez uwzględnienia decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2 , decyzja taka wydawana jest z urzędu wraz z podwyższeniem wysokości o 10%. Zapraszamy do kancelarii Ubi ius. U nas możecie liczyć na profesjonalną i rzetelną obsługę.

   

  Masz pytania, zapraszamy do kontaktu – Kancelaria Prawna UBI IUS Lublin
  Telefon: 600 096 744

   

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!