Powrót

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy zniesieniu współwłasności gospodarstwa rolnego?

  O własność gospodarstwa rolnego może starać się niepodzielnie kilka osób. Każdy ze współwłaścicieli ma możliwość zażądać zniesienia współwłasności na drodze umowy lub orzeczenia sądowego. Podczas umownego zniesienia współwłasności, podział gospodarstwa nie podlega żadnej kontroli oraz żadnym ograniczeniom. Strony opracowują umowę, zgodnie z obowiązującym Kodeksem cywilnym.
  Gdyby zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego poprzez podział między współwłaścicieli byłoby sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, sąd przyzna to gospodarstwo temu współwłaścicielowi, na którego wyrażą zgodę wszyscy współwłaściciele.
  W razie braku ich zgody sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który je prowadzi lub stale w nim wykonuje prace. Jeśli kilku współwłaścicieli spełnia warunki przekazania albo nie spełnia ich żaden ze współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu, który ma najlepsze predyspozycje do jego odpowiedniego prowadzenia.

  Współwłaściciele, którzy nie otrzymali gospodarstwa rolnego lub jego części, lecz do chwili zniesienia współwłasności w tym gospodarstwie zamieszkiwali, posiadają uprawnienia by dalej w nim mieszkać, jednak nie dłużej niż przez pięć lat, a gdy w chwili znoszenia współwłasności są małoletni – nie dłużej niż pięć lat od osiągnięcia pełnoletności. Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego poprzez sprzedaż jest możliwe w przypadku wystosowania wniosku wszystkich współwłaścicieli oraz w sytuacji niewyrażenia zgody przez żadnego ze współwłaścicieli na przyznanie mu gospodarstwa. Podczas, gdy ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd wyznaczy termin i sposób ich wpłaty, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w zależności od okoliczności także sposób ich zabezpieczenia. W przypadku rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich wpłaty nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu.

  W sytuacji zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

  Nasza Kancelaria Prawna UBI IUS – z chęcią pomoże Państwu w przeprowadzeniu tego typu sprawy.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!