Powrót

Prawnik od dochodzenia roszczeń osób wydziedziczonych


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy od dochodzenia roszczeń osób wydziedziczonych w Lublinie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy dochodzeniu roszczeń osób wydziedziczonych?

Po śmierci kogoś z rodziny pojawia się konieczność rozdzielenia majątku, jaki dana osoba po osobie pozostawiła. Najczęściej składniki dzieli się między bliskich. Gdy nie ma testamentu, robi się to zwykle na zasadzie dziedziczenia ustawowego. Jeśli zaś zmarły zostawił odpowiedni dokument, wówczas mówi się o dziedziczeniu testamentowym.

Ostatnia wola, która została sporządzona zgodnie z wymogami prawa, jest w kwestii dziedziczenia dokumentem najważniejszym i ma pierwszeństwo stosowania. W momencie sporządzania nie wywołuje skutków prawnych, pojawiają się one dopiero po śmierci testatora. Co ważne, dokument nie ma charakteru umowy, jest więc czynnością jednostronną. Ma też formę odwołalną – osoba, która go sporządza, w każdej chwili może go zmienić lub odwołać.

W testamencie testator wymienia zwykle osoby uprawnione do spadku, ale może też niektórych bliskich pominąć albo wydziedziczyć. Interesy najbliższych krewnych pominiętych w testamencie zabezpiecza zachowek. Zwykle dotyczy on zstępnych, czyli małżonka i dzieci, albo jeśli zmarły nie miał potomstwa – małżonka i rodziców. Pozbawienie prawa do zachowku jest właśnie wydziedziczeniem. Jeśli zostało dokonane bez żadnych przyczyn lub podstaw, bywa uznawane za nieważne. Wówczas osoby takie mogą zwrócić się do prawnika (np. z kancelarii Ubi Ius), który zajmuje się dochodzeniem roszczeń osób wydziedziczonych.

Przesłankami do wydziedziczenia może być: rażąca obraza czci albo dopuszczenie się względem spadkodawcy albo którejś z bliskich mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko wolności, zdrowiu lub życiu. Okolicznością przemawiającą za pozbawieniem prawa do zachowku może być również niewłaściwe i powtarzające się (stałe i ciągłe mimo nalegań spadkodawcy) zachowanie się w sposób sprzeczny wobec obowiązujących zasad współżycia społecznego. Wymienia się tu przede wszystkim: uzależnienie od narkotyków lub alkoholu, rozrzutność, prostytuowanie się, upodobanie do hazardu, życie na cudzy koszt, uchylanie się od pracy zarobkowej oraz działalność przestępczą. Jeśli do chwili otwarcia spadku osoba wydziedziczona zmieniła styl życia, wówczas w niektórych wypadkach dopuszcza się możliwość unieważnienia wydziedziczenia. O szczegóły związane z dochodzeniem roszczeń osób wydziedziczonych warto jednak zapytać prawnika.

 

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!