Powrót

Prawnik od zasiedzenia


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od zasiedzenia w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy sprawach związanych z zasiedzeniem?

  Jedną z form nabycia prawa własności związaną z upływem czasu jest zasiedzenie. Zwykle dochodzi do niego poprzez długotrwałe użytkowanie równoznaczne z faktycznym posiadaniem. Tym sposobem możliwe staje się wejście w posiadanie każdej odrębnej rzeczy ruchomej, jak i nieruchomości (niezależnie, czy jest to nieruchomość lokalowa, budynkowa czy gruntowa), a także służebności gruntowej. Jeśli posiadacz nieuprawniony przez wiele lat wykonuje uprawnienia właścicielskie, to po określonym przez prawo czasie nabywa prawo własności. Choć zasiedzenie godzi w interesy rzeczywistego właściciela, to jest jednak uzasadnione, gdyż wynika z jego zaniedbań.

  By do zasiedzenia faktycznie doszło, posiadacz powinien być posiadaczem samoistnym tzn. władać daną rzeczą tak jak rzeczywisty właściciel. W przypadku posiadania zależnego, czyli dzierżawienia, najmowania lub użytkowania budynku, gruntu itp. nie jest to możliwe, choć jak przekonują prawnicy od zasiedzenia, istnieje jednak domniemanie posiadania samoistnego.

  Co ważne, posiadanie takie powinno być nieprzerwane i w toku sprawy wystarczy udowodnić jego nabycie w określonym czasie i ciągłe, nieprzerwane trwanie. Okres potrzebny do nabycia nieruchomości poprzez zasiedzenie bywa różny. W przypadku posiadacza w dobrej wierze będzie to 20 lat, zaś jeśli chodzi o posiadacza w złej wierze – 30 lat. Prawnicy od zasiedzenia wyjaśniają, że dobra wiara to błędne, ale usprawiedliwione przekonanie o posiadaniu prawa własności. Zła wiara to z kolei świadomość, że nie jest się posiadaczem danej nieruchomości albo niedbalstwo, jeśli chodzi o ustalenie przynależności danej nieruchomości.

  Poprzez zasiedzenie można również nabyć rzecz ruchomą po okresie 3 lat, ale tylko w przypadku istnienia dobrej wiary posiadacza. Bez spełnienia tego wymogu nie jest to możliwe. Powinni pamiętać o tym kupujący przedmioty i towary z niewiadomych, niepewnych źródeł.

  Jeśli warunki potrzebne do zasiedzenia zostaną spełnione, to prawo własności uzyskuje się automatycznie. Jednak niezbędne okazuje się wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości. Pomóc w tym Państwu może prawnik od zasiedzenia z naszej kancelarii.

   

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!