Powrót

Jak unieważnić umowę


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy, adwokaci od spraw o unieważnienia umowy

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach o unieważnienie umowy?

Umowy zawierane pomiędzy osobami lub firmami powinny spełniać pewne warunki, aby mogły być uznane za ważne. Aby wyjaśnić, jakie umowy mogą zostać unieważnione, najłatwiej będzie posłużyć się prostymi przykładami, które pomogą zobrazować sobie sytuację.

Pan Andrzej jest w podeszłym wieku i jest bardzo schorowany. Jego emerytura nie jest zbyt wysoka i wystarcza jedynie na opłacenie rachunków i zakup jedzenia. Z tego powodu Pana Andrzeja nie stać na specjalistyczne leki oraz ciągłe wizyty w gabinetach lekarskich. Pan Andrzej zdecydował się więc na wzięcie 28 000 zł pożyczki w pewnej firmie. Firma ta w celu zabezpieczenia spłaty zawarła w umowie podpunkt, mówiący o tym, że w razie niespłacenia pożyczki, mieszkanie Pana Andrzeja warte 300 000 zł przechodzi na własność firmy. W związku z tym, że po kilku miesiącach Pan Andrzej nie był w stanie spłacać pożyczki, firma przejęła jego mieszkanie.

Kolejnym przykładem, który może pomóc zobrazować sytuację, jest przypadek Pani Julii. Na skutek wypadku samochodowego doszło u niej do zatrzymania krążenia. Pomoc nadjechała po kilku minutach i udało się ją uratować, jednak brak dopływu tlenu do mózgu był zbyt długi, przez co doszło do częściowego uszkodzenia tego organu. Po wypadku Pani Julia częściowo straciła zdolności poznawcze. Ponieważ nie umiała ona racjonalnie ocenić sytuacji, podpisała umowę z oszustem, który namówił ją do sprzedaży swojego domu wartego 3 000 000 zł za 300 000 zł. Kiedy bliscy Pani Julii i Pana Adama dowiedzieli się o tym, co zaszło, postanowili natychmiast interweniować.

Kiedy można unieważnić umowę?

Umowę można unieważnić wtedy, gdy nie spełnia ona pewnych ograniczeń przewidzianych przez prawo. W takim wypadku należy wystąpić z takim problemem do sądu, który po przeanalizowaniu umowy może stwierdzić jej nieważność.

Umowa jest nieważna, gdy jest sprzeczna z ustawą, ma na celu obejście ustawy lub jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Może być ona także nieważna, jeśli była ona podpisana bez pełnej świadomości jej konsekwencji, w wyniku wprowadzenia w błąd, groźby, podstępu lub gdy doszło do wyzysku.

Biorąc pod uwagę powyższe zasady, w przypadku Pani Julii można stwierdzić brak ważności umowy przez to, że w wyniku wypadku straciła ona zdolności poznawcze i nie była świadoma konsekwencji, jakie wynikają z podpisanej przez nią umowy. Została ona zmanipulowana przez oszusta, który wykorzystał jej niepełnosprawność do osiągnięcia korzyści majątkowej. Umowa może być ważna tylko wtedy, gdy obie strony są całkowicie świadome tego, co robią i podpisują ją dobrowolnie. W przypadku Pani Julii było inaczej, dlatego należy wnieść pozew o ustalenie nieważności umowy sprzedaży nieruchomości (art. 189 k.p.c. w zw. z art. 82 k.c.). Sąd przeanalizuje wtedy taką umowę i po wychwyceniu nieprawidłowości stwierdzi, że nie jest ona ważna. Będzie to skutkowało tym, że dom pani Julii będzie z powrotem jej własnością.

W przypadku Pana Andrzeja sąd również może unieważnić umowę, którą podpisał on z firmą pożyczkową. Narusza ona bowiem zasady współżycia społecznego, ponieważ pan Andrzej pożyczył jedynie 28 000 zł, natomiast utracił mieszkanie, które miało znacznie wyższą wartość. Sprawiło to, że Pan Andrzej utracił znacznie więcej, niż pożyczył, zawierając umowę z tą firmą. Firma natomiast nieuczciwie ustaliła zabezpieczenie pożyczki, przez co umowa podpisana przez Pana Andrzeja może być unieważniona.

Powyższe przykłady miały na celu zobrazować, jak unieważnić umowę. Warto w takich lub podobnych sytuacjach skonsultować się z adwokatem, który pomoże przygotować odpowiedni pozew. Prawnik zajmujący się sprawami, takimi jak unieważnianie umów ułatwi znacznie szybsze i pomyślne rozpatrzenie sprawy przez sąd. Jeśli wciąż zastanawiasz się, jak unieważnić umowę, najlepszym pomysłem będzie skonsultowanie się z profesjonalną Kancelarią Prawną UBI IUS. W Kancelarii Prawnej UBI IUS w Lublinie znajdziesz prawników, którzy odpowiedzą na pytanie, jak unieważnić umowę i pomogą w napisaniu pozwu. Zachęcamy do skorzystania z usług Kancelarii Prawnej UBI IUS w Lublinie.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!