Powrót

Prawnik od stwierdzenia nabycia spadku


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od stwierdzenia nabycia spadku w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy stwierdzeniu nabycia spadku?

  Kwestie związane ze spadkami są dziedziną prawa cywilnego. Dotyczą przede wszystkim skutków, jakie wynikają ze śmierci osoby fizycznej oraz pozostającej po niej masy spadkowej. Problematyka tego typu spraw wiąże się z tworzeniem i interpretacją testamentów, dziedziczeniem oraz roszczeniami z niego wynikającymi, stwierdzeniem nabycia spadku, sposobem jego przyjęcia lub odrzucenia, działu, a także wieloma innymi aspektami.

  Kodeks cywilny nie wymusza przeprowadzenia postępowania spadkowego, choć zdarzają się sytuacje, w których konieczne okazuje się udowodnienie,  że mamy prawo do dziedziczenia. Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład wówczas, gdy zechcemy zmienić dane w księdze wieczystej i wpisać w niej informacje o nowym właścicielu.

  Zazwyczaj postępowanie spadkowe składa się z dwóch etapów: stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku. W pierwszej fazie określa się spadkobierców i ich udział w spadku. W drugiej dochodzi do przydzielenia poszczególnych elementów masy spadkowej konkretnym osobom.

  Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku powinna zostać przeprowadzona w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej, czyli spadkodawcy. Warto pamiętać o tym, składając wniosek. Jednak nawet jeśli omyłkowo złożylibyśmy dokumenty w niewłaściwej jednostce, to i tak zostaną one przekazane do odpowiedniego organu.

  Kolejnym etapem jest dział spadku. Wystąpić o to postępowanie można do sądu. Można również zwrócić się do notariusza o przygotowanie stosownej umowy. Jednak wybierając drugą opcję, spadkobiercy muszą być zgodni co do podziału masy spadkowej.

  W sądzie z kolei sprawę przeprowadza się niezależnie od stanowiska spadkobierców, nawet wówczas, gdy są oni ze sobą skłóceni. Zanim jednak wystąpimy z wnioskiem, musimy przygotować projekt działu spadku. Sąd może zaakceptować naszą propozycję. Jeśli  jednak między spadkobiercami istnieje konflikt, podział składników majątkowych może być nieco inny niż ten przedstawiony w projekcie.

  Działu spadku nie wykonuje się, jeśli jest tylko jeden spadkobierca. W takiej sytuacji wystarczy sprawa o stwierdzenie nabycia spadku.

   

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!