Powrót

Wydziedziczenie dzieci


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy od spraw o wydziedziczenie w Lublinie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy sprawach o wydziedziczenie dziecka?

Wydziedziczenie polega na pozbawieniu prawa do zachowku bliskich spadkodawcy, którzy ustawowo mają do niego prawo. Wydziedziczenia dzieci dokonać można tylko i wyłącznie na podstawie ważnego testamentu. Należy pamiętać, że wydziedziczenie nie jest tym samym co pominięcie w testamencie, a więc tylko dzięki skutecznemu wydziedziczeniu zstępni nie będą mogli wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zachowek. Kwestię tę reguluje artykuł 1008 kodeksu cywilnego. Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych: małżonka, dzieci, rodziców zachowku, a więc wydziedziczyć (zobacz: dochodzenie roszczeń osób wydziedziczonych), jeżeli uprawniony do zachowku:

  • zachowuje się sprzecznie z zasadami współżycia społecznego niezgodnie z wolą spadkodawcy,
  • nagminnie nie dopełnia obowiązków rodzinnych wobec spadkodawcy,
  • dopuścił się w stosunku do spadkodawcy lub jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności lub innego naruszenia godności.

Może zdarzyć się, że żadna z powyższych przesłanek skutecznego wydziedziczenia nie zostanie spełniona. W takiej sytuacji osoba bezskutecznie wydziedziczona będzie miała możliwość wystąpienia do sądu z roszczeniem o zachowek, argumentując to bezzasadnością wydziedziczenia. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, gdy spadkodawca (zobacz sprawy spadkowe lublin) przebaczy osobie wydziedziczonej. Jednakże należy pamiętać, że przebaczenie dokonane po wydziedziczeniu można skutecznie podważyć. Spadkodawca, którego pragnieniem jest, aby spadkobierca miał prawo do spadku, musi sporządzić nowy testament, w którym odwoła wydziedziczenie i uwzględni w nim spadkobiercę. Wydziedziczony spadkobierca może podjąć próbę podważenia postanowień znajdujących się w testamencie podczas sprawy o twierdzenie nabycia spadku, jednak wymaga to przeprowadzenia postępowania dowodowego. Potrzebujesz pomocy w kwestii wydziedziczenia dzieci? Zapraszamy do kancelarii Ubi ius. U nas możecie liczyć na profesjonalną poradę prawną i rzetelną obsługę.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!