Powrót

Nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka pomoc prawna


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od spraw karnych

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach o nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka?

  Nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka jest przestępstwem, które różni się od zabójstwa zamiarem sprawcy. Łączy je natomiast skutek, którym jest śmierć człowieka. Zabójstwo dokonywane jest zawsze umyślnie z bezpośrednim lub ewentualnym zamiarem. Nieumyślność sprawcy oznacza, iż dopuszcza się przestępstwa na skutek niezachowania należytej ostrożności, której wymaga dana okoliczność. Sprawca popełnia przestępstwo, jeśli naruszył reguły ostrożności, które w określonych warunkach mógł i miał obowiązek zachować, a także, gdy przewidywał lub mógł przewidzieć możliwość popełnienia przestępstwa. Przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci ścigane jest z urzędu czyli z oskarżenia prokuratora. Nie jest przestępstwem wnioskowanym. Konsekwencją tego czynu jest prawo dochodzenia w postępowaniu cywilnym odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć.

  Śmierć osoby bliskiej może być naruszeniem dóbr osobistych wiążącym się z utratą więzi emocjonalnej łączącej te osoby, utrzymywania wspólnych więzi, a także prawa do życia rodzinnego. Osoba bliska, której te dobra zostały naruszone, może ubiegać się o zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Skutki doznanej szkody psychicznej rozciągają się na całe życie osób bliskich. Dochodzi nie tylko do pogorszenia sytuacji życiowej i motywacji do przezwyciężenia trudnej sytuacji, ale również prowadzi do zerwania relacji między osobą zmarłą, a jej najbliższymi. Zobacz też prawnik od spraw karnych w Lublinie.

  Podczas ustalania rozmiaru cierpień w sytuacji śmierci członka rodziny, z którym strona była silnie emocjonalnie związana, bierze się pod uwagę: rozmiar cierpień psychicznych i fizycznych, nasilenie ich i czas trwania, uczucie osamotnienia, rodzaj i natężenie więzi uczuciowych między zmarłym, a bliską mu osobą, pojawienie się zaburzeń psychicznych lub cielesnych po utracie bliskiego. Może być brane pod uwagę też leczenie traumy, stopień i tempo przystosowywania się do nowych warunków, wiek osoby pokrzywdzonej i inne. W kwestiach dotyczących dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za nieumyślne spowodowanie śmierci polecamy Państwu usługi naszej kancelarii prawnej. Spotkacie się u nas z profesjonalnym doradztwem i rzetelną pomocą prawną.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!