Powrót

Reprezentowanie pokrzywdzonych Lublin


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy reprezentujący pokrzywdzonych

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika?

  Pokrzywdzony w (postępowaniu karnym) zgodnie z artykułem 49 kpk, to osoba fizyczna, prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej, instytucja państwowa, samorządowa lub inna jednostka organizacyjna, której przyznano osobowość prawną na mocy szczególnych przepisów, a której dobro bezpośrednio zostało naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Warto zaznaczyć, że pokrzywdzony nie występuje w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe. Z samego faktu pokrzywdzenia w wyniku przestępstwa, jest on uznawany za stronę postępowania przygotowawczego.

  Pokrzywdzony w toku postępowania karnego przesłuchiwany jest w charakterze świadka i korzysta z przysługujących mu praw i obowiązków.

  W celu uzyskania uprawnienia strony w postępowaniu sądowym pokrzywdzony ma obowiązek złożyć właściwe oświadczenie o wstąpieniu w rolę oskarżyciela posiłkowego (prywatnego). Gdyby jednak nie złożył stosownego oświadczenia, może jednak uczestniczyć w rozprawie. Pokrzywdzony ma możliwość wystąpienia i funkcjonowania w postępowaniu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

  Reprezentowanie pokrzywdzonych

  Pokrzywdzony ma prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika z zaznaczeniem, że nie może mieć on więcej niż trzech pełnomocników jednocześnie. Co istotne, w zależności od wyniku procesu, kosztami wynajęcia pełnomocnika może zostać obciążony oskarżony (artykuł 627-629). Jeśli zaś pokrzywdzony wykaże, że nie stać go na pełnomocnika, sąd ma prawo wyznaczyć go z urzędu (artykuł 78 § 1, art. 87 § 1 i § 2, artykuł 88). W postępowaniu sądowym na żądanie pokrzywdzonego, a jednocześnie bez względu na jego sytuację majątkową, sąd wyznacza mu pełnomocnika z urzędu. Pokrzywdzony może, ale nie musi zostać obciążony takimi kosztami (wszystko zależy jednak od procesu pokrzywdzonego).

  Jesteś pokrzywdzony? Szukasz prawnika w Lublinie? Kancelaria Ubi Ius świadczy profesjonalną pomoc prawną zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego. Nasi prawnicy znają przepisy prawa, a także trudną specyfikę procedury karnej. Od lat reprezentują pokrzywdzonych przed sądem i w każdej sprawie walczą do końca. Zapraszamy do kontaktu!

   

  TELEFON: 600 096 744

  Kancelaria prawna UBI IUS Sp. z o.o.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!